НАСЛОВНА ГЕНЕРАЛНО ВЕСТИ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ КОНТАКТ ВЕСТИ

ТРЕНУТНО НА САЈТУ

 Група Гост
  Гост 1
  Тренутно  1
  Члан  4,361
  Укупно  7,332,566
..................


 ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЋАЊЕ ТАКСИ И ПОРЕЗА

Подсећамо све грађане да на шалтерима Општинске управе Деспотовац могу путем платних картица да плате све административне таксе (локалне и републичке), накнаде, порез на имовину и остале обавезе по основу локалних јавих прихода.

Ова услуга је могућа захваљујући Канцеларији за информационе технологије и електронску управу, која је обезбедила да се у Општинској управи општине Деспотовац поставе два ПОС терминала и тиме омогућила корисницима услуга (грађанима) да административне и друге таксе, накнаде и порез на имовину плате електронски.

Електронско плаћање доступно је свим платним картицама (DinaCard, VISA, MasterCard) без обзира на банку издаваоца.

Успостављање плаћања такси на шалтеру путем платних картица доприноси начелу делотворности и економичности поступака, а у циљу успостављања професионалне и модерне управе као сервиса грађана.

Е – плаћањем странка избегава одлазак до поште/банке и чекање у редовима, и на тај начин јој се омогућава да ефикасније оствари своја права.

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА И ЂАЦИМА

У ШКОЛСКОЈ 2019/2020 .ГОДИНИ

1. Јавни конкурс за доделу стипендија студентима са подручја општине Деспотовац у школској 2019/2020. години

2. Јавни позив за доделу стипендија ученицима средњих школа и студентима из осетљивих друштвених група са подручја општине Деспотовац у школској 2019/2020. години

3. Услови за доделу стипендије општине Деспотовац

4. Образац 1- Пријава на конкурс студената

5. Образац 2 - Пријава на јавни позив студената

 

КОМУНАЛНО СТАМБЕНО

ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАН“ ЈП

19.08.2019 ГОДИНЕ

Д Е С П О Т О В А Ц

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАН“ ЈП ДЕСПОТОВАЦ У СВОЈСТВУ УПРАВЉАЧА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ У СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ БРОЈ 02-208/2016-01 ОД 28.11.2016 ГОДИНЕ КОЈОМ СУ УТВРЂЕНА НАВЕДЕНА ОВЛАШЋЕЊА А У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ДАНА 16.08.2019 ГОДИНЕ ДАЛО ЈЕ САГЛАСНОСТ ЗА ЗАТВАРАЊЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА И ТО ОД НАСЕЉА БУКОВАЦ ДО НАСЕЉА ПАЊЕВАЦ  ИЗВОЂАЧУ РАДОВА ПРЕДУЗЕЋУ „РУКИ КООП“ СЛАДАЈА РАДИ ИЗВОЂЕЊА  РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ОБЈЕКАТА-ПРОПУСТА НА ДЕОНИЦИ БУКОВАЦ-ПАЊЕВАЦ У СКЛАДУ СА УГОВОРОМ ЗАКЉУЧЕНИМ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ПОД БРОЈЕМ 404-225/19-03 ОД 31.07.2019 ГОДИНЕ.

У СКЛАДУ СА НАВЕДЕНОМ САГЛАСНОШЋУ ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СВИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ ДА ЋЕ ОПШТИНСКИ ПУТ БУКОВАЦ-ПАЊЕВАЦ  БИТИ У ПОТПУНОСТИ ЗАТВОРЕН ЗА САОБРАЋАЈ У ТРАЈАЊУ ОД 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА ПОЧЕВ ОД 19.08.2019 ГОДИНЕ ПА ДО 16.12.2019 ГОДИНЕ У ВРЕМЕНУ ОД 00 ДО 24,00 ЧАСОВА СВАКОГ ДАНА.

УПОРЕДО СА НАВЕДЕНИМ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ СЕ И ОДНОСИ НА СВЕ ПРИВРЕДНЕ И ДРУГЕ СУБЈЕКТЕ КАО И НА ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈИ СУ ЛОКАЦИЈСКИ ВЕЗАНИ ЗА СЕЛО ПАЊЕВАЦ , КАО И НА ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ ДО КОЈЕГ СЕ ДОЛАЗИ НАВЕДЕНИМ ПУТЕМ СА НАПОМЕНОМ ДА У ТОМ ПРАВЦУ НЕПОСТОЈЕ АЛТЕРНАТИВНИ ПРОЛАЗИ.

ЗА СВА ПОТРЕБНА ОБАВЕШТЕЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СЕ МОГУ ОБРАТИТИ НА ТЕЛЕФОН 035 611 027.

КСП „СТАН“ ЈП ДЕСПОТОВАЦ

 

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

O СУЗБИJAЊУ ЛAРВИ КOMAРAЦA НA

TEРИTOРИJИ ОПШТИНЕ ДEСПOTOВAЦ

Oбaвeштaвaмo Вaс дa ћe у утoрaк, 30.07.2019. гoдинe, укoликo сe стeкну нeoпхoдни мeтeo услoви, прeдузeћe EKO-DEZ d.o.o. из Бeoгрaдa, Вукaсoвићeвa 55, пoчeти трeтмaн сузбиjaњa лaрви кoмaрaцa нa тeритoриjи општине Деспотовац, у склaду сa Угoвoрoм бр. 404-02-51/2019-02/11 oд 06.05.2019. гoдинe.  

 

Рaдoви ћe сe извoдити у пeриoду oд 09 дo 18 часова.  

Плaнирaнo je дa рaдoви трajу 1 дaн.  

 

Tрeтмaн ћe сe вршити прeпaрaтoм зa сузбиjaњe лaрви кoмaрaцa LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О КОМАСАЦИЈИ

Обавештавају се грађани да је Комисија за комасацију почела поступак утврђивања фактичког стања који се прво спроводи за учеснике комасације који имају непокретности у комасационом подручју КО Милива.

 

Учеснике комасације позване да своје исказе у поступку утврђивања фактичког стања дају пред поткомисијама које раде у просторији канцеларије МЗ Милива наведеног датума можете погледати у табелама испод:

Табеларни приказ лица КО Милива 08.11.2019

Табеларни приказ лица КО Милива 07.11.2019

Табеларни приказ лица КО Милива 06.11.2019

Табеларни приказ лица КО Милива 05.11.2019

Табеларни приказ лица КО Милива 04.11.2019

Табеларни приказ лица КО Милива 01.11.2019

Табеларни приказ лица КО Милива 31.10.2019

Табеларни приказ лица КО Милива 30.10.2019

Табеларни приказ лица КО Милива 29.10.2019

Табеларни приказ лица КО Милива 28.10.2019

 

САВРЕМЕНА УСТАНОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ

   

Почели дугоочекивани радови на реконструкцији централне зграде Дома здравља у Деспотовцу

 

22.10.2018. године – Крајем претходне недеље почели су радови на реализацији пројекта доградње и реконструкције Дома здравља „Деспотовац“. Радове финансира Влада Републике Србије преко Канцеларије за управљање јавним улагањима.

 

Како је објекат изграђен седамдесетих година прошлог века, а доградња извршена деценију касније, тренутно се налази у веома лошем стању. Циљ овог пројекта је да се адекватно одговори променама и новим захтевима насталим у систему функционисања здравства али и да се санирају оштећења настала услед дотрајалости објекта. Затечено стање изискује побољшање вертикалне и хоризонталне комуникације, унапређење његове приступачности особама са инвалидитетом и доградњу објекта за потребе хитне службе, првенствено несметани прилаз санитетским возилом. 

 

Пројектом је предвиђено увођење нових просторија у виду соба за тимске сестре које се налазе између две ординације и имају директу повезаност са чекаоницама у ходнику, а све у циљу побољшања комуникације на релацији пацијент-сестра-доктор. Новопројектно стање подразумева и рационализовање постојећих одељења, тачније тренутних корисних површина унутар објекта. За потребе Хитне службе планирана је доградња једног дела зграде у склопу чега ће бити изграђен и панорамски лифт. 

 

У оквиру реконструкције објекта извшиће се и комплетна замена унутрашње и спољашње столарије, унапређење термичког омотача, замена кровне конструкције и кровног покривача, као и комплетно нова фасада и олучне вертикале. По завршетку реконструкције централне зграде у плану је и реконструкција Стационара.

 

Очекује се да ће радови трајати наредних годину дана.

 

 
<< Početak < Prethodna 1 2 Sledeća > Kraj >>


 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat