НАСЛОВНА ГЕНЕРАЛНО ВЕСТИ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ КОНТАКТ ВЕСТИ

ТРЕНУТНО НА САЈТУ

 Група Гост
  Гост 0
  Тренутно  0
  Члан  4,361
  Укупно  7,270,478
..................


ГИЗ ПРУЖА ПОДРШКУ ЛОКАЛНИМ ВЛАСТИМА У СРБИЈИ

Заменик председника Општине Деспотовац Ненад Јовановић, као представник наше општине, присуствовао је званичном потписивању Споразума о сарадњи 17 локалних самоуправа и Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ) на реализацији пројекта „Управљање отпадом у контексту климатских промена (ДКТИ)“

19.06.2018. године – Потписивање Споразума одржано је четвртак, 7. јуна, текуће године и реч је о подршци коју ће општине добити у процесу успостављања одрживих система управљања отпадом у складу са најбољим европским праксама. До краја 2020. године, ГИЗ ће пружати техничку и стручну помоћ локалним самоуправама у унапређењу система управљања отпадом у циљу ублажавања климатских промена и то применом циркуларне економије. У реализацији ће учествовати 17 локалних самоуправа: Нови Сад, Бачки Петровац, Бачка Паланка, Врбас, Беочин, Темерин, Србобран, Жабаљ, Лапово, Баточина, Рача, Деспотовац, Крушевац, Александровац, Брус, Варварин и Ћићевац.

У наредне 3 године пројекат ће обухватити следеће активности: припрему/ревизију регионалних планова управљања отпадом у одабраним регионима, изградњу постројења за третман биоразградивог отпада, као и унапређење приступа циркуларној економији у области управљања отпадом, узимајући у обзир смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште. Посебан фокус ће бити стављен на формализацију рада неформалних сакупљача отпада, њиховом укључивању у систем и успостављању савремене праксе управљања отпадом, са циљем да се до краја 2020. године отвори одређен број додатних пристојних радних места за социјално угрожене групе.

У сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) искуства из ових пилот региона ће се даље ширити и на остале градове и општине. Пројекат има подршку Министарства за заштиту животне средине.

 

 

ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБА ЈАГОДИНА

ОБАВЕШТАВА

 

Регистрована пољопривредна газдинства да је у току прикупљање узорака за бесплатну контролу плодности земљишта на територији Поморавског округа.

Право на бесплатну контролу плодности земљишта има носилац или члан комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном статусу и то на парцелама у власништву и уписаних у Регистар као и закупац пољопривредног земљишта у државној својини који је уписао парцеле узете у закуп.

Подсећамо сва регистрована пољопривредна газдинства да је Агрохемијску анализу земљишта обавезно урадити бар једном у 4 године.

Узорци се могу узети са парцела од I до V, односно VII катастарске класе (на подручју са отежаним условима). Број узорака са једног газдинства може износити највише 10.

Уз узорке је потребно приложити из Управе за Трезор:

1.Потврду о активном статусу пољопривредног газдинства за 2018.годину 

2.Сетвену структуру за 2018.годину

Пре самосталног узорковања земљишта обавезно се обратити ПССС Јагодина ради ближих упутстава.

ПССС Јагодина, Капетана Коче 21, Јагодина

Контакт телефон: 035 / 8221 - 931 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ ДВЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ 

Општина Деспотовац обавештава избеглице и бивше избеглице које су услед догађаја из периода 1991.године до 1995. године, стекле статус избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су баз трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености,  да ће јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини две сеоске куће са окућницом и доделу пакета помоћи, у оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, потпројекат 4 – сеоске куће ( у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен дана 04.07.2018.године на огласним таблама општине Деспотовац и месних заједница општине, као и на интернет презентацији општине www.despotovac.rs  и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs

Помоћ је бесповратна и одобрава се за решавање стамбених потреба избеглица које имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији општине Деспотовац кроз куповину сеоске куће са окућницом у максималном износу до 9.500 евра у динарској противредности и доделу пакета помоћи (грађевински материјал и опрема у циљу побољшања услова живота) у максималном износу до 1.500 евра у динарској противредности, по породичном домаћинству.

Изабрани корисник помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у реализацији помоћи за решавање стамбених потреба у износу до 50% од износа намењеног за куповину сеоске куће са окућницом која се налази на територији Републике Србије. Предметна сеоска кућа са окућницом мора бити уписана у катастру непокретности, без терета на објекту и земљишту и мора испуњавати основне услове за живот и становање.

Јавни позив траје од 05.07.2018.године до 03.08.2018.године. Све информације у вези поменутог јавног позива заинтересована лица могу добити путем телефона 035 613 693 или код општинског повереника за избеглице, адреса Милосава Здравковића Ресавца бр.4, 35 213 Деспотовац, канцеларија бр.7.

 

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА ПОДРЖАЛО ПРОЈЕКАТ „ЏАСТ-АУТ“

 

 

24.05.2018. године – Туристичко-спортска организација Деспотовац потписала је уговор са Министарством трговине, туризма и телекомуникација о суфинансирању пројекта 4. Међународног витешког фестивала „Џаст-аут“ у износу од 4 000 000 динара.

 

Највећи витешки фестивал у овом делу Европе, који се ове године одржава од 24. до 26. Августа, биће посебан и по обележавању 600-годишњице манастира Манасије, једног од најзначајнијих споменика српске средњовековне културе и монументалне задужбине деспота Стефана Лазаревића. У припреми је богат програм активности, између којих и публиковање репринта издања „Манастир Манасија“ из 1928. године, којим је обележен петовековни јубилеј од завршетка изградње манастира. Реализација ове активности је поверена сарадњи између Министарства културе и информисања и деспотовачке Народне библиотеке „Ресавска школа“.

 

Централна свечаност, уз присуство председника Републике Србије Александра Вучића, одржаће се 24. августа управо у Манасији. Очекује се око 100 000 посетилаца.

 

 

ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ГЛАВНЕ УЛИЦЕ

Општина Деспотовац добија 4,6 милиона динара из буџета Републике Србије за израду пројектне документације за „Реконструкцију и изградњу саобраћајних површина и комуналне инфраструктуре на делу улице Деспота Стефана Лазаревића“

10.05.2018. године - Одлуком о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације у 2018. години у оквиру Програма подстицања равномерног регионалног и локалног развоја, Министарство привреде Републике Србије одобрило општини Деспотовац средства за израду пројектне документације поднетног пројекта („Службени гласник РС“, бр. 31/2018, објављен 27.04.2018. године).

Део улице, на којем ће се вршити радови, простире се у дужини од приближно 730 метара на површини од око 12 500 метара квадратних, од паркинга испред Дома културе до раскрснице на Ханском мосту. У плану је уређење саобраћајне површине са обележеним паркинг местима, израда обостраног тротоара за пешаке прилагођеног кретању особа са инвалидитетом, замена водоводне мреже, кишне канализације и канализационе мреже и премештање површинског вода струје високог и ниског напона, птт инсталације, јавне расвете, кабловске телевизије и др. у подземне мреже.

„Услед интензивног саобраћаја, који је понајвише усмерен ка главној улици, услед укрштања различитих путних праваца, као и локације стамбених зграда и предузетничких локала дуж ње, годинама се стање самог коловоза погоршава и захтева све већа улагања приликом одржавања. Кишна канализација у делу улице је у јако лошем стању и због деформација није у стању да прими довољне количине воде услед обилнијих падавина. Због дотрајалости, чести су и кварови канализационе мреже у том делу улице. Поменути кварови су доводили до раскопавања и поправки бетонског слоја тротоара, те је и сам тротоар незавидног изледа. Изглед тротоара додатно нарушава и корење дрвећа које је начинило уочљиве штете. Поред свега тога, један од највећих проблема је неадекватно паркирање, због чега се саобраћај додатно отежава. До таквог паркирања долази услед недостатка паркинг места изазваног постојећим неадекватним решењем тротоара и коловоза. Овај проблем посебно долази до изражаја у летњим месецима када Деспотовац постаје главни туристички центар Поморавља са порастом броја посетилаца из године у годину“, објашњава помоћник председника Oпштине Никола Милошевић потребу за реализацијом пројекта.

Наредни корак је расписивање јавне набавке за израду пројектно-техничке документације. 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ

 ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ  

  

Поштовани грађани,

Народна скупштина Републике Србије донела је нови Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016), који ће се примењивати од 1. јуна 2017. године. За почетак примене три члана Закона, чланова 9., 103. и 207. предвиђен је други рок, наведена три члана су почела да се примењују од 8. јуна 2016. године.

Почетак примене наведених чланова важан је за грађане Републике Србије због чињенице да од 8. јуна ове године странке у управном поступку више нису обавезне да уз захтеве за остваривање појединог права предвиђног прописима прилажу доказе о чињеницама о којима се води службена евиденција, већ је то обавеза органа који води поступак. Орган од странке може да тражи само оне податке који потврђују њени идентификацију и документе о чињеницама о којима се не води службена евиденција.

Важно је напоменути да је у поступцима који се покрећу по захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља или обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Општинска управа Деспотовац је предузела потребне активности за примену горе наведених прописа. Захтеви које су странке дужне да попуне у поступку остваривања својих права прилагођени су обавези органа да прибављају податке из службених евиденција, али потребно је да грађани знају да су и даље обавезни да приложе доказе за чињенице о којима се не води службена евиденција. На сваком захтеву биће наведено која су то документа, а и запослени у Општинској управи су дужни да усмено упозоре странку на ту обавезу, ако је то потребно у конкретном случају.

Примена прописа новог Закона о општем управном поступку у великој мери ће олакшати грађанима остваривање њихових права, уз значајну уштеду и времена и новца у управном поступку. Запослени у Општинској управи Деспотовац, као и у другим субјектима чији је оснивач Општина спремни су за примену Закона, како би грађани наше општине и друга лица у најкраћем могућем року остварили своја права. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ДЕСПОТОВАЦ

Број: 031-38/2016-04 од 22.09.2016. године

  

  НАЧЕЛНИК

  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

    Данијела Лукић, дипл. правник с.р.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 Sledeća > Kraj >>


 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat