НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРАВОБРАНИЛАШТВО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЕСТИ КОНТАКТŠtampaj E-pošta

ОПШТИНСКА УПРАВА ДЕСПОТОВАЦ
Одељење за имовинско-правне, стамбенe послове, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине
Ул.
Милосава Здравковића Ресавца 4, 35213 Деспотовац
Тел: 
035/611-002 лок. 114
Е-пошта: 
  Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.  

Нa oснoву члaнa 46. Закон о озакоњењу објеката („Сл. Глaсник РС, бр. 96/15, 83/18, 21/20 и 1/23) свa лицa кoja су уписaлa прaвo свojинe нa oбjeкту нa oснoву Зaкoнa o пoсeбним услoвимa зa упис прaвa свojинe нa oбjeктимa изгрaђeним бeз грaђeвинскe дoзвoлe, мoгу пoднeти зaхтeв нaдлeжнoм oргaну зa oзaкoњeњe у рoку oд шeст мeсeци oд дaнa ступaњa нa снaгу oвoг Зaкoнa. 


     
 

ЗАКОН О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА

МИШЉЕЊА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКТА

 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОПИСА ПО ЗОНАМА, ЦЕЛИНАМА СА ДИНАМИКОМ СПРОВОЂЕЊА ПОПИСА НЕЛЕГАЛНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА У ОПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ

ПРОГРАМ ПОПИСА ПО ЗОНАМА, ЦЕЛИНАМА СА ДИНАМИКОМ СПРОВОЂЕЊА ПОПИСА НЕЛЕГАЛНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА У ОПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ

 
 

ОДЛУКУ О ДОЗВОЉЕНОЈ СПРАТНОСТИ ПО УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА ЗА ОБЈЕКТЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА

 
 

ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА

 
 

ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА

 
 

ПОЈЕДИНАЧНИ ПОПИСНИ ЛИСТ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НЕЗАКОНИТО ИЗРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

 
 

ЕВИДЕНЦИЈА ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ

 
 

 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat