НАСЛОВНА ГЕНЕРАЛНО ВЕСТИ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ КОНТАКТ ВЕСТИ

ТРЕНУТНО НА САЈТУ

 Група Гост
  Гост 0
  Тренутно  0
  Члан  4,361
  Укупно  6,855,650
..................


ЈАВНЕ НАБАВКЕ АРХИВА Štampaj E-pošta


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018


Јавна набавка мале вредности - Набавка грађевинског материјала и опреме за поправку или адаптацију сеоских кућа за интерно расељена лица по програму Комесаријата за избеглице и миграције

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности - Набавка грађевинског материјала и опреме за поправку или адаптацију сеоских кућа за интерно расељена лица по програму Комесаријата за избеглице и миграције

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у оквиру објекта Техничке школе Деспотовац и пратећих инфраструктурних инсталација, по систему „кључ у руке“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1 ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.2 ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.3 ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.4 ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.5

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР.1 - КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА БР.2 - КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР.3 - КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ПРЕЧИШЋЕМ ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка - Услуге извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом делова катастарских општина Витанце, Милива, Плажане, Велики Поповић, Медвеђа и Јасеново, општина Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕНЈЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка - Зимско одржавање путева и улица у општини Деспотовац у зимској сезони 2018/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка - Набавка  грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1 РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ПРИГОВОРА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка - Грађевински радови на реконструкцији и доградњи објекта Дома здравља "Деспотовац" Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1 ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.2 ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.3 ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.4 ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.5

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР.1 - КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка - Инвестиционо одржавање пута на КП бр. 870 КО Стрмостен у Стрмостену, општина Деспотовац 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка - Грађевински радови на реконструкцији, санацији и адаптацији зграде Техничке школе Деспотовац 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1 ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.2 ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.3 ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.4

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка - Реконструкција мултифункционалне сале Дома културе у Деспотовцу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка - Израда пројектне документације за  реконструкцију и изградњу саобраћајних површина и комуналне инфраструктуре на делу улице Деспота Стефана Лазаревића у Деспотовцу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности - Набавка канцеларијског материјала

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА


Јавна набавка мале вредности - Набавка услуга фиксне телефоније

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности - Набавка горива за службене аутомобиле

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности - Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања за интерно расељена лица по програму Комесаријата за избеглице и миграције

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка  - Инвестиционо одржавање некатегорисаног пута на КП Бр.2385 КО Буковац, општина Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности - Набавка једног новог  трактора са мулчаром (тарупом) за потребе КСП "Стан" ЈП Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности - Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања за интерно расељена лица по програму Комесаријата за избеглице и миграције

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА


Јавна набавка мале вредности - Набавка машине и опреме за економско оснаживање интерно расељена лица по програму Комесаријата за избеглице и миграције

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка  - Инвестиционо одржавање некатегорисаних путева са макадамским застором и шумских путева у општини Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка  - Набавка електричне енергије

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА


Јавна набавка мале вредности - Набавка услуга мобилне телефоније

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности - Набавка услуга Сечења, кресања и уклањања стабала, грана и шибља поред путева у општини Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности - Набавка радова на изградњи продужетка мреже јавног осветљења у општини Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка - Летње одржавање општинских и асфалтираних некатегорисаних путева и улица на територији општине Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности - Одржавање јавне расвете у општини Деспотовац у 2018. години

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности - Набавка потрошног материјала и остале електро опреме за одржавање јавне расвете у општини Деспотовац за 2018. годину 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности - Усуге хватања и збрињавања паса луталица са територије општине Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Планови јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки Општинске управе Деспотовац за 2018. годину - измена бр.4

План јавних набавки Општинске управе Деспотовац за 2018. годину - измена бр.3

План јавних набавки Општинске управе Деспотовац за 2018. годину - измена бр. 2

План јавних набавки Општинске управе Деспотовац за 2018. годину - измена бр. 1

План јавних набавки Општинске управе Деспотовац за 2018. годину

План јавних набавки Фонда за заштиту животне средине за 2018. годину


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017


Јавна набавка мале вредности -  Одржавање јавне расвете у општини Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности -  Набавка потрошног материјала и остале електро опреме за одржавање јавне расвете у општини Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности -  Набавка грађевинског материјала и опреме за поправку или адаптацију сеоских кућа купљених за интерно расељена лица по програму Комесаријата за избеглице и миграције

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка -  Набавка услуга извођења геодетско техничких радова у поступку комасације

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА


Јавна набавка -  Зимско одржавање путева и улица у општини Деспотовац у зимској сезони 2017/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка - Инвестиционо одржавање сеоске улице у МЗ Ломница, општина Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка - Радови на уређењу и ревитализацији пољских путева у општини Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности - Набавка услуга фиксне телефоније

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка - Инвестиционо одржавање сеоских улица у МЗ Трућевац, МЗ Сладајa, МЗ Језеро, МЗ Плажане и МЗ Липовица, општина Деспотовац

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности - Набавка канцеларијског материјала

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности - Обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским улицама и општинским путевима у општини Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности - Кошење траве поред пута у општини Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности - Инвестиционо одржавање некатегорисаних путева са макадамским застором и шумских путева у општини Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности - Усуге хватања и збрињавања паса луталица са територије општине Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности - Летње одржавање општинских и асфалтираних некатегорисаних путева и улица на територији општине Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања за интерно расељена лица по програму Комесаријата за избеглице и миграције

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка електричне енергије - Општинска управа Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка гориво за службене аутомобиле - Општинска управа Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка електричне енергије - Месна заједница Ресавица

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности - Набавка грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоских кућа купљених за избегла лица по програму Комесаријата за избеглице и миграције

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности - Услуге мобилне телефоније

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ИЗМЕНА КОНКУРНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 1 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА


Јавна набавка електричне енергије - Месна заједница Милива

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки можете преузети на линку испод:

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ


Планови јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки Општинске управе Деспотовац за 2017. годину

План јавних набавки Месне заједнице Ресавица за 2017. годину

План јавних набавки Месне заједница Милива за 2017. годину

План јавних набавки Фонда за смештај и прихват избеглица за 2017. годину

План јавних набавки Фонда за заштиту животне средине за 2017. годину

План јавних набавки Фонда за развој пољопривреде за 2017. годину 


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016.ГОДИНУ

Јавна набавка - Грађевински радови на санацији и реконструкцији моста у село на кп.бр. 3709/5 КО Грабовица - Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - Грађевински радови на санацији и реконструкцији моста на улазу у село на кп.бр. 3730 КО Грабовица - Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - услуге мобилне телефоније

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - радови на уређењу пољских путева

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - услуге фиксне телефоније

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - Извођење радова на рехабилитацији и ојачању коловозне конструкције сеоске улице у Буковцу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - пољопривредних машина за економско оснаживање интерно расељених лица

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - пољопривредних машина за економско оснаживање интерно расељених лица

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Јавна набавка - горива за службене аутомобиле

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - канцеларијски материјал

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - хумано хватање и збрињавање паса луталица

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - електрична енергија Општинска управа Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - електрична енергија МЗ Милива

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - електрична енергија МЗ Ресавица

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - радови на привођењу намени кп.бр. 7666 у КО плажане потес Кључ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Јавна набавка - Грађевински материјал

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки можете преузети на линку испод:

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2015.ГОДИНУ

План набавки за 2015. годину - Измена број 2 за наручиоце Председник општине и Општинско веће општине Деспотовац

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2015. ГОДИНУ - ИЗМЕНА БРОЈ 2

Јавна набавка - Радови на уређењу пољских путева

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Јавна набавка - Грађевински материјал

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - Радови на замени електроинсталација, замени подова и кречењу зидова

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ КОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - Услуге хуманох хватања и збрињавања паса луталицa

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - Фиксна телефонија

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - Угоститељске услуге Скупштина општине Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - Израда Програма комасације

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - Угоститељске услуге

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - Канцеларијски материјал

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 2

Јавна набавка - Опрема за домаћинство по Програму економског оснаживања домаћинства

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

КОНКУРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - Електричне енергије Месна заједница Милива

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - Гориво за службене аутомобиле

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА PПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка - Комасација

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Јавна набавка - Електрична енергија

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки можете преузети на линку испод:

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat