НАСЛОВНА ГЕНЕРАЛНО ВЕСТИ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ КОНТАКТ ВЕСТИ ОГЛАСНА ТАБЛА

ТРЕНУТНО НА САЈТУ

 Група Гост
  Гост 0
  Тренутно  0
  Члан  4,361
  Укупно  7,502,541
..................


ОБАВЕШТЕЊЕ - ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ Štampaj

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ

 ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ  

  

Поштовани грађани,

Народна скупштина Републике Србије донела је нови Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016), који ће се примењивати од 1. јуна 2017. године. За почетак примене три члана Закона, чланова 9., 103. и 207. предвиђен је други рок, наведена три члана су почела да се примењују од 8. јуна 2016. године.

Почетак примене наведених чланова важан је за грађане Републике Србије због чињенице да од 8. јуна ове године странке у управном поступку више нису обавезне да уз захтеве за остваривање појединог права предвиђног прописима прилажу доказе о чињеницама о којима се води службена евиденција, већ је то обавеза органа који води поступак. Орган од странке може да тражи само оне податке који потврђују њени идентификацију и документе о чињеницама о којима се не води службена евиденција.

Важно је напоменути да је у поступцима који се покрећу по захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља или обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Општинска управа Деспотовац је предузела потребне активности за примену горе наведених прописа. Захтеви које су странке дужне да попуне у поступку остваривања својих права прилагођени су обавези органа да прибављају податке из службених евиденција, али потребно је да грађани знају да су и даље обавезни да приложе доказе за чињенице о којима се не води службена евиденција. На сваком захтеву биће наведено која су то документа, а и запослени у Општинској управи су дужни да усмено упозоре странку на ту обавезу, ако је то потребно у конкретном случају.

Примена прописа новог Закона о општем управном поступку у великој мери ће олакшати грађанима остваривање њихових права, уз значајну уштеду и времена и новца у управном поступку. Запослени у Општинској управи Деспотовац, као и у другим субјектима чији је оснивач Општина спремни су за примену Закона, како би грађани наше општине и друга лица у најкраћем могућем року остварили своја права. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ДЕСПОТОВАЦ

Број: 031-38/2016-04 од 22.09.2016. године

  

  НАЧЕЛНИК

  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

    Данијела Лукић, дипл. правник с.р.

 
< Prethodno

 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat