НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ИЗБОРИ 2020 ВЕСТИ КОНТАКТОдлука Општинског већа општине Деспотовац PDF Štampaj E-pošta

На основу члана 1. Одлуке о проглашењу ванредног стања (''Службени гласник Републике Србије'', број 29/2020), члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), члана 44. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2019) и закључака Штаба за в/с општине Деспотовац, број 16-18-2/20-01 и 16-19-2/20-01, Општинско веће општине Деспотовац, на седници одржаној 20. марта 2020. године, доноси

О Д Л У К У

1. Угоститељске радње, ресторански делови хотела, хостела, бифеи, кафићи при бензинским пумпама, кладионице, НЕЋЕ РАДИТИ ДО ДАЉЕГ.

Кетеринг услуге хране (доставу) могу радити неограничено, с тим да процес рада треба организовати тако да се строго поштују све хигијенско техничке мере за спречавање ширења заразе.

2. УКИДА СЕ пијачни дан у Деспотовцу (четвртак), као и у свим месним заједницама на територији општине Деспотовац.

3. Ограничава се радно време свим малопродајним објектима (занатско трговинске радње: бутици, гвожђаре, радње беле технике, итд.), осим апотека и прехрамбених радњи и то од 08:00 до 13:00 часова.

Недељом од 04:00 до 07:00 часова искључиво за грађане старије од 70 година.

Фризерски и козметички салони НЕЋЕ РАДИТИ ДО ДАЉЕГ.

Сви власници горе наведених радњи у обавези су да запосленима обезбеде заштитне маске и рукавице и да се строго придржавају прописаних заштитно хигијенских мера.

Стоматолошке и друге приватне ординације, као и ветеринарске ординације могу радити само по позиву у хитним случајевима, строго поштујући прописане мере.

Број потрошача у свим радњама, може бити један потрошач на чатири квадтарна метра, уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености, у складу са Закључком Владе Републике Србије, број 53-2581/2020 од 17. марта 2020. године.

4. Обавезује се Одељење за инспекцијске послове Општинске управе општине Деспотовац, да спроводи надзор над применом ове одлуке.

5. У случају да се одлукама и препорукама Владе Републике Србије, Министарства здравља и других надлежних мимистарстава питања из ове одлуке уреде на други начин, примењиваће се акти поменутих органа, као акти више правне снаге.

6. Овом одлуком суспендују се делови аката донетих од стране надлежних органа општине Деспотовац, који нису у сагласности са овом одлуком, до дана укидања ванредног стања у Републици Србији.

7. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на званичној интернет страници општине Деспотовац.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Број: 06-20-1/2020-02 од 20. марта 2020. године

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Николић Никола, дипл.екон.с.р.

 
< Prethodno   Sledeće >

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat