НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЕСТИ КОНТАКТОБРАСЦИ - ЗАХТЕВИ PDF Štampaj E-pošta

ОБРАСЦИ И ЗАХТЕВИ


ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

1. Захтев за остваривање права на дечији додатак

2. Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и осуства са рада

3. Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке

4. Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета

5. Захтев за доделу једнократне новчане помоћи за опрему новорођенчета

6. Захтев за месечни новчани додатак за треће и четврто дете

7. Захтев за месечни новчани додатак за треће и четврто дете - обнова

8. Захтев за остваривање права на бесплатан боравак детета у предшколској установи

Контакт телефон: 035/613-088


ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕН КУПАЦ

1. Захтев за издавање решења о енергетски угроженом купцу

2. Захтев за издавање решења о енергетски угроженом купцу (чкан 2. став 2. Уредбе)

Контакт телефон: 035/613-088


СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ

2. Захтев - Матичење говеда

3. Захтев - Матичење оваца

4. Захтев - Набавка квалитетних приплодних женских телади отељених у 2020. години

5. Захтев - Набавка квалитетне мушке телади отељених у 2020. години

6. Захтев - За доделу средстава за набавку хране и ветеринарске услуге за остављену женску телад отељену у 2020. години

7. Захтев - За набавку квалитетног проплодног материјала у овчарству - козарству

8. Захтев - За набавку квалитетног приплодног материјала у свињарству

9. Захтев - За набавку нових савремених типова кошница, опреме за пчеларство и набавку селекционих матица пчела

10. Захтев - За набавку сертификованог садног материјала, набавку опреме за наводњавање, набавку специјализоване механизације за обраду и заштиту

11. Захтев - За набавку опреме за пластенике, наводњавање, механизацију и опреме за обављање ратарске производње

Контакт телефон: 035/611-617


РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1. Документа за регистрацију стамбене заједнице

Контакт телефон: 035/613-088


УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО

1. Захтев за издавање Уверења из службене евиденције

2. Захтев за издавање Уверења о старости објекта

3. Захтев за издавање Фотокопије дозволе

4. Захтев за издавање Информације о локацији

5. Захтев за потврђивање Пројекта парцелације - препарцелације

6. Захтев за издаваље Решења о рушењу објекта

Контакт телефон: 035/611-002 локал 114


1. Захтев за наплату штете настале услед уједа паса луталице


ОСТАЛА ДОКУМЕНТА


 

1. Програм комасације делова катастарских општина Витанце, Милива, Плажане, Велики Поповић, Медвеђа и Јасеново

 

2. Елаборат уличног система општине Деспотовац

 

3. Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа

 


 
 

 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat