НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРАВОБРАНИЛАШТВО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЕСТИ КОНТАКТОбавештење - Одељење за инспекцијске послове PDF Štampaj E-pošta

ОБАВЕШТЕЊЕ 

Обавештавају се грађани општине Деспотовац да је забрањено бацање пепела, шута и осталог отпада поред контејнера као и бацање врелог пепела у контејнер. За све који бацају наведени садржај поред контејнера или врелог пепела у контејнер, прописане су казне новом Одлуком о управљању комуналним отпадом, које ће инспекција уручити на основу: прикупљених видео записа, фотографија, изласка на лицe места, помоћи грађана или других доказа.

Како је у последњем периоду на територији насеља Деспотовац примећено да поједини грађани и стамбене заједнице свој пепео и шљаку из котлова одлажу на непрописан начин, односно наведени садржај одлажу поред контејнера на путу или тротоару и тиме угрожавају јавну површину, Kомунална инспекција обавештава грађане да је на снази Одлука о управљању комуналним отпадом којом су дефинисане дужности и обавезе корисника услуге чланом 22.

,,Корисници услуге, у смислу одредаба ове одлуке, су физичка лица, правна лица и предузетници, као власници и закупци стамбених, пословно-стамбених и пословних објеката или просторија.

Корисник услуге је дужан да:

1. одлаже комунални отпад у канте и контејнере за сакупљање,

2. обезбеди да простор на коме се налазе канте и контејнери за сакупљање отпада буде безбедан и приступачан тако да је омогућено пражњење,

3. канту и контејнер користи искључиво у те сврхе,

4. не омета друге кориснике и не угрожава животну средину,

5. не оштећује и угрожава објекте и опрему који су у функцији обављања ове комуналне делатности.“

Чланом 33. Исте Одлуке ,,Забрањено је:

1. бацати у канте, контејнере или у пластичне кесе отпад и материје опасне по живот и здравље људи;

2. неовлашћено постављање, уклањање и премештање канти и контејнера, са места која су за то одређена;

3. бацати у кућно смеће апарате за домаћинство, отпатке индустријске, занатске и пољопривредне делатности, шљаку из котларница, земљу, грађевински шут, камен и циглу, веће количине грања и траве;

4. расипати и бацати смеће изван канти и контејнера који су за то одређени;

5. избацивати, извозити и одлагати поред канти и контејнера, грађевински шут, камен, циглу и веће количине дрвећа и траве на места која за то нису одређена“

У случају кршења прописаних чланова

Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако: поступи супротно члану 22. и члану 33. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара.

Комунална инспекција ће у наредном периоду појачати надзор над применом Одлуке о управљању комуналним отпадом путем камера, изласком на лицe места и на основу пријава неправилности од стране грађана.

 
 
 
< Prethodno   Sledeće >

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat