НАСЛОВНА ГЕНЕРАЛНО ВЕСТИ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ КОНТАКТ ВЕСТИ ОГЛАСНА ТАБЛА

ТРЕНУТНО НА САЈТУ

 Група Гост
  Гост 1
  Тренутно  1
  Члан  4,361
  Укупно  7,502,527
..................


ЈАВНИ УВИД ПГР НАСЕЉА ДЕСПОТОВАЦ PDF Štampaj E-pošta

Комисија за планове Скупштине општине Деспотовац, на седници одржаној дана 25.10.2019. године утврдила је Нацрт плана генералне регулације насељеног места Деспотовац са извештајем о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације насељеног места Деспотовац на животну средину, а на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009, 64/2010 – одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС РС, 50/2013 – одлука УС РС, 98/2013 – одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019 и 37/2019 – други закон)

Оглашава

 Ј А В Н И У В И Д 

у Нацрт плана генералне регулације насељеног места Деспотовац са извештајем о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације насељеног места Деспотовац на животну средину 

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради општине Деспотовац у улици Милосава Здравковића Ресавца број 4, канцеларија број 14 (приземље), од 02. децембра до 31. децембра 2019. године сваког радног дана од 12 до 15 часова.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради општине Деспотовац у улици Милосава Здравковића Ресавца број 4, мала сала, дана 20. децембра 2019. године у 13 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине општине Деспотовац одржаће се у згради општине Деспотовац у улици Милосава Здравковића Ресавца број 4, мала сала, дана 16.01.2020. године у 15:30 часова. У току јавне седнице, сва присутна правна и физичка лица која су поднела примедбе на Нацрт плана, могу исте образложити пред Комисијом за планове Скупштине општине Деспотовац. Заитересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Одељењу за имовинско – правне, стамбено – комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине Деспотовац, Служби за послове урбанизма и грађевинарства, преко писарнице Општинске управе општине Деспотовац, најкасније до 31. децембра 2019. године до 15 часова.

 
< Prethodno   Sledeće >

 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat