НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРАВОБРАНИЛАШТВО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЕСТИ КОНТАКТЈавни позив - Попис становништва 2022 Štampaj E-pošta

 Републички завод за статистику

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИНСТРУКТОРЕ

У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ

Позивају се грађани заинтересовани за рад у Попису у својству инструктора да у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова) попуне електронску пријаву на сајтовима Завода, www.stat.gov.rs или popis2022.stat.gov.rs.

Општи услови које кандидат треба да испуни:

 држављанство Републике Србије;

 пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;

 најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;

 стечено најмање четворогодишње средње образовање;

 да кандидат није осуђиван, да против њега није покренута истрага нити се против њега води кривични поступак.

Посебни услови које кандидат треба да испуни:

 познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;

 могућност коришћења сопственог рачунара и приступ интернету током периода ангажовања. 

Детаљније информације о задацима инструктора и процедурама за избор кандидата доступне су на сајтовима Завода.

Заинтересовани кандидати се могу пријавити исључиво попуњавањем електронске пријаве на на веб-сајтовима Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs

Задаци инструктора

Инструктори имају обавезу да присуствују петодневној обуци, савладају методологију Пописа и рад у апликацијама за прикупљање података и мониторинг, спроведу петодневну обуку кандидата за пописиваче, и да на територији за коју су задужени прате ток пописивања, контролишу рад пописивача који су им додељени, дају им потребна упутства и помажу им у раду и решавању спорних ситуација током пописивања. Један инструктор је, у просеку, задужен за мониторинг рада седам пописивача.

Период ангажовања

од 23. августа до 31. октобра 2022. године

Напомена: у време обуке кандидата за пописиваче, припреме за рад на терену и током теренске реализације Пописа, прерасподела радног времена врши се у складу са Планом активности и може укључивати и рад викендом.

Општи услови које кандидат треба да испуни:

 држављанство Републике Србије;

 пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;

 најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;

 стечено најмање четворогодишње средње образовање;

 да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, да против кандидата није покренута истрага и да се против кандидата не води кривични поступак.

Посебни услови које кандидат треба да испуни:

 познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;

 могућност коришћења сопственог рачунара и приступ интернету током периода ангажовања.

Са изабраним кандидатима закључује се:

- Уговор о привременим и повременим пословима (незапослена лица, запослена лица са непуним радним временом, старосни пензионери) или

- Уговор о допунском раду (лица запослена са пуним радним временом код другог послодавца, односно чији послодавац није Република Србија)

ВАЖНА НАПОМЕНА: Завод није одговоран за евентуални губитак права радно ангажованог лица до ког може доћи услед промене његовог радноправног статуса и остваривања накнаде за рад (нпр: обустављање исплате породичне пензије, накнаде за случај незапослености и сл.).

 
< Prethodno   Sledeće >

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat