НАСЛОВНА ГЕНЕРАЛНО ВЕСТИ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ КОНТАКТ ВЕСТИ


Конкурс - материјална помоћ ученицима и студентима PDF Štampaj E-pošta

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 553-1/2017-03

09.01.2017. године

Д е с п о т о в а ц

На основу члана 6. Одлуке о пружању материјалне помоћи породицама ученика и студената са подручја општине Деспотовац (Службени гласник Општине Деспотовац, број: 8/2011), Председник општине Деспотовац, расписује

 

К О Н К У Р С

О ПРУЖАЊУ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА

УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ У 2017. ГОДИНИ 

 1. Право учешћа на конкурсу имају:

-Породице, редовних студената на државним факултетима и вишим школама, који су по први пут уписали зимски семестар школске 2016/2017.године, осим студената прве године студија;

- Породице, редовних студената на државним факултетима и вишим школама и редовних ученика државних средњих школа, који су по први пут уписали зимски семестар, односно прво полугодиште, школске 2016/2017. године, без једног или оба родитеља;

- материјална помоћ се не може доделити породици, студента-ученика за поновљену годину студија, односно средње школе, као ни породици,  студента-ученика, који у предходном школовању има више од једне године студирања и школовања на истом или другом факултету, односно школи.

2. Учесници конкурса поред захтева за доделу материјалне помоћ подносе и следећа документа:

-уверење о уписаној години студирања односно школовања и просечну оцену из предходне године,

-уверење-изјава о заједничком домаћинству,

-студенти и ученици средњих школа без једног или оба родитеља извод из књиге умрлих за родитеља,

отокопију картице текућег рачуна,

отокопију страна индекса са личним подацима и подацима о уписаним свим предходни семестрима и годинама студирања.

-очитана лична карта на читачуза студенте), уверење о пријави пребивалишта (за ученике).

3. Рок за подношења захтева је 10. фебруар 2017.године.

4. Захтеви се добијају и заводе на писарници Општинске управе Деспотовац.

 Захтев за пружење материјалне помоћи породицама ученика и студената у 2017. години

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Никола Николић с.р

 
< Prethodno   Sledeće >

 

 

ТРЕНУТНО НА САЈТУ

 Група Гост
  Гост 0
  Тренутно  0
  Члан  4,361
  Укупно  5,983,823
..................
home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat