НАСЛОВНА ГЕНЕРАЛНО ВЕСТИ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ КОНТАКТ ВЕСТИ


Одлука о додели материјалне помоћ 2016/2017 PDF Štampaj E-pošta

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр.129/07), члана 30. Статута општине Деспотовац, члана 5. и 8. Одлуке о пружању материјалне помоћи породицама ученика и студената са подручја општине Деспотовац ("Службени гласник општине Деспотовац" бр.8/11), а по спроведеном конкурсу за доделу материјалне помоћи, доносим

 ОДЛУКУ

 О ДОДЕЛИ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

У 2016/2017 ГОДИНИ

I. Додељује се материјална помоћ породицама студената са подручја општине Деспотовац у школској 2016/2017 години у складу са чланом 2, 3, 4, 5, 8. и 10. Одлуке о пружању материјалне помоћи породицама ученика и студената са подручја општине Деспотовац у износу од 50.000,00 динара, а која ће се исплатити у 10 једнаких месечних рата, и то: 

1. Јаћимовић Лидији из Балајнца, студенту 2. године Педагошког факултета у Јагодини

2. Јанковић Стефану из Поповњака, студенту 3. године ПМФ у Крагујевцу

3. Димитријевић Срђану из Ресавице, студенту 2. године Високе хотелијерске школе у Београду

4. Живановић Вељку из Миливе, студенту 3. год. Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу

5. Деспотовић Златку из Деспотовца, студенту 3.год. Београдске пословне школе у Београду

6. Милутиновић Јовани из Балајнца, студенту 2.год. Филолошког факултета у Крагујевцу

7. Гајић Дијани из Брестова, студенту 4.год Филолошког факултета у Београду

8. Љубисављевић Владимиру из Стењевца, студенту 2.год. Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу

9. Николић Милошу из Миливе, студенту 3. год. Високе медицинске школе у Ћуприји

10. Милосављевић Бојану из Деспотовца, студенту 2. год  Правног факултета у Крагујевцу

11. Шћепановић Ани из Ресавице, студенту 2.год Саобраћајног факултета у Београду

12. Феликс Невени из Ресавице, студенту 4. год ФПН у Београду

13. Љубисављевић Милици из Деспотовца, студенту 3. год ФПН у Београду

14. Андрејић Миљани из Стрмостена, студенту 3. год  Београдске пословне школе у Београду

15. Протић Андријани из Миливе, студенту 2. год Високе пословне школе у Блацу

16. Поповић Јелени из Деспотовца, студенту 3. год Математичког факултета у Београду

17. Милосављевић Даници из Плажана, студенту 2. год Факултета безбедности у Београду

18. Миленковић Урошу из Миливе, студенту 2. год Факултета инжењерских наука у Крагујевцу

19. Михајловић Владимиру из Деспотовца, студенту 3. год Електротехничког факултета у Београду

20. Станојевић Марији из Медвеђе, студенту 2. год Високе медицинске школе у Ћуприји

21. Драгојевић  Јовани из Трућевца, студенту 3.год Економског факултета у Крагујевцу

22. Радосављевић Вељку из Ресавице, студенту 4. год Фак. заштите на раду у Нишу

23. Матић Кристини из Плажана, студенту 2.год Високе медицинске школе у Ћуприји

24. Миленковић Марији из Деспотовца, студенту 3.г Фак. инжењерских н. у Крагујевцу

25. Станојевић Ђурђи из Плажана, студенту 3.год Економског факултета у Крагујевцу

26. Главчић Биљани из Деспотовца, студенту 4. год Стоматолошког факултета у Београду

27. Илић Александру из Богаве, студенту 3. год Високе медицинске школе у Ћуприји

28. Мирковић Марији из Ломнице, студенту 2. год Београдске пословне школе у Београду

29. Радивојевић Невени из Дворишта, студенту 3.год  Економског факултета у Крагујевцу

30. Никодијевић Јовани из Грабовице, студенту 3.год Правног факултета у Крагујевцу

31. Никодијевић Стефану из Стењевца, студенту 4. год Факултета техничких наука у Новом Саду

32. Стевановић Милошу из Језера, студенту 3. год Високе пословне школе у Блацу

33. Анђелковић Александри из Деспотовца, студенту 2. год Стоматолошког факултета у Београду

34. Марковић Филипу из Богаве, студенту 2. год Високе пословне школе у Блацу

35. Добросављевић Данијелу из Стењевца, студенту 2. год Машинског факултета у Нишу

36. Стефановић Наташи из Деспотовца, студенту 4. год Филолошког факултета у Крагујевцу

37. Милошевић Тањи из Сладаје, студенту 2.год  Правног факултета у Крагујевцу

38. Милосављевић Дијани из Деспотовца, студенту 3. год Фак. за хотелијерство у Врњачкој Бањи

39. Јовановић Марији из С. ресавица, студенту 3. год Високе медицинске школе у Ћуприји

40. Милојевић Јелени из В. Поповића, студенту 2. год Факултета безбедности у Београду

41. Јовановић Ани из Деспотовца, студенту 1.год Мастер студија Педагошког факултета у Јагодини

42. Миладиновић Наташи из Златова, студенту 2. год Београдске пословне школе у Београду

43. Стојковић Тијани из Војника, студенту 2. год Правног факултета у Крагујевцу

44. Милосављевић Невени из Деспотовца, студенту 3. год Филолошког факултета у Београду

45. Лазић Наталији из Деспотовца, студенту 2. год Филолошког факултета у Крагујевцу

46. Вулић Андријани из Стрмостена, студенту - специјализанту 4.год Високе здравствене школе у Београду

47. Стојиловић Николи из Грабовице, студенту 3. год Факултета заштите на раду у Нишу

48. Маленовић Стефану из Деспотовца, студенту 2. год Високе медицинске школе у Ћуприји

49. Милетић Јелени из Језера, студенту 2. год Високе медицинске школе у Ћуприји

50. Марјановић Марини из Језера, студенту 2. год Педагошких наука у Јагодини

51. Протић Јовани из Плажана, студенту 4. год Економског факултета у Београду

52. Богосављевић Данијелу из Балајнца, студенту 3. год Техничког факултета у Бору

53. Маринковић Милошу из Балајнца, студенту 4. год Правног факултета у Београду

54. Маринковић Марку из Балајнца, студенту 4. год Правног факултета у Београду

55. Станисављевић Радовану из Језера, студенту 1. год Мастер студија Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу

56. Милосављевић Милошу из Ресавице, студенту 2. год Техничког факултета у Бору

57. Протић Марији из Плажана, студенту 4. год Економског факултета у Крагујевцу

58. Јовић Милени из Деспотовца, студенту 1. год Мастер студија на Економском факултету у Крагујевцу

59. Савић Милени из Деспотовца, студенту 3.год Архитектонског факултета у Београду

60. Комненовић Милану из Деспотовца, студенту 2. год Мастер студија на Педагошком факултету у Јагодини

61. Станисављевић Маријани из Медвеђе, студенту 5. год Медицинског факултета у Крагујевцу

62. Тодоровић Милошу из Деспотовца, студенту 4. год Војне академије у Београду

63. Огњановић Срђану из Витанца, студенту 4. год Електронског факултета у Нишу

64. Маленовић Јовани из Брестова, студенту 2. год Правног факултета у Крагујевцу

65. Цвијетић Борису из Ресавице, студенту 3.год Факултета техничких наука у Н. Саду

66. Алексић Дејану из Ресавице, студенту 1. год Мастер студија на Економском факултету у  Крагујевцу

67. Живковић Нини из Ресавице, студенту 4. год Електронског факултета у Нишу

68. Брандушановић Елени из Деспотовца, студенту 4.год Пољопривредног факултета у Београду

69. Живковић Милици из Стрмостена, студенту 3.год Високе медицинске школе у Ћуприји

70. Милошевић Александру из Деспотовца, студенту 2. год Филолошког факултета у Крагујевцу

71. Павличевић Борису из Медвеђе, студенту 2.год Рударско геол. факултета у Бору

72. Јовановић Милошу из Деспотовца, студенту 4. год Факултета техничких наука у Новом Саду

73. Нешић Петру из Плажана, студенту 5. год Филозофског факултета у Београду

74. Илић Милану из Деспотовца, студенту 3. год Факултета за хотелијерство у Врњачкој Бањи

75. Петровић Марку из Војника, студенту 4. год Правног факултета у Крагујевцу

76. Станојевић Душици из Војника, студенту 4. год Правног факултета у Крагујевцу

77. Томић Стефану из Јасенова, студенту 3. год Електронског факултета у Нишу

78. Стојановић Смиљани из Деспотовца, студенту 4. год Медицинског факултета у Београду

79. Јовановић Анити из Јасенова, студенту 3. год Правног факултета у Крагујевцу

80. Милошевић Аници из Деспотовца, студенту 4. год Филошког факултета у Београду

81. Милојковић Лаури из Јасенова, студенту 2. год Економског факултета у Крагујевцу

82. Вељковић Немањи из Деспотовца, студенту 1. год Мастер студија ПМФ у Нишу

83. Милојковић Александри из Брестова, студенту 2. год Филолошког факултета у Крагујевцу

84. Гмитровић Милени из Брестова, студенту 1. год Мастер студија Филолошког факултета у Београду

85. Перић Наташи из Деспотовца, студенту специјализанту 4. год Високе пословне школе у Блацу

86. Грујић Јелени из Деспотовца, студенту 5. год ПМФ у Крагујевцу

87. Драгутиновић Тамари из Плажана, студенту 2. год Педагошког факултета у Јагодини

88. Стојановић Сашки из Плажана, студенту 5. год Филозофског факултета у Београду

89. Петровић Катарини из Ресавице, студенту 3 год Факултета за спец. едукацију и рехабилитацију у Београду

90. Којадиновић Нини из Деспотовца, студенту 2. год Високе здравствене школе у Београду

91. Јовановић Милици из Медвеђе, студенту 2. год Медицинског факултета у Београду

92. Петровић Дијани из Стрмостена, студенту 3. год Правног факултета у Крагујевцу

93. Јелић Јелени из Ресавице, студенту 2. год ПМФ у Нишу

94. Станковић Драгани из Поповњака, студенту 3.год Правног факултета у Нишу

95. Марјановић Пеђи из Деспотовца, студенту 1. год А Мастер студија на Академији уметности у Новом Саду

96. Горашевић Николи из Деспотовца, студенту 3. год Педагошког факултета у Јагодини

97. Горашевић Николети из Десптовца, студенту 3.год Педагошког факултета у Јагодини

98. Стошић Марку из С. Рудника, студенту 1. год Мастер студија на Рударско геолошком Факултету у Београду

99. Марјановић Жељку из Јеловца, студенту 2. год Филолошког факултета у Београду

100. Милутиновић Јовани из Деспотовца, студенту 2. год Архитектонског факултета у Београду

101. Милутиновић Катарини из Деспотовца, студенту 4. год Економског факултета у Крагујевцу

102. Петковић Јелени из Деспотовца, студенту 1. год Мастер студија на Економском факултету у Крагујевцу

103. Петковић Милици из Деспотовца, студенту 1 год Мастер студија на ФПН у Београду

104. Радивојевић Тањи из Стењевца, студенту 3. год Правног факултета у Крагујевцу

105. Милићевић Миљану из Медвеђе, студенту 4. год ФПН у Београду

106. Милошевић Јовану из Деспотовца, студенту 3. год Факултета инжењерских наука у Крагујевцу

107. Богићевић Санели из В. Поповића, студенту 3. год Пољопривредног факултета у Београду

108. Остојић Јелени из Ресавице, студенту 4. год Филозофског факултета у Новом Саду

109. Јоксимовић Марији из Деспотовца, студенту 3. год Филозофског факултета у Новом саду

110. Ивановић Лазару из Деспотовца, студенту 3. год Филозофског факултета у Београду

111. Радоичић Јовани из Деспотовца, студенту 3. год Филолошког факултета у Београду

112. Марковић Оливери из Ресавице, студенту 3. год докторских академских студија на Хемијском факултету у Београду

113. Марковић Милени из Ресавице, студенту 5. год Фармацеутског факултета у Београду

114. Живковић Милану из Стрмостена, студенту 2. год ПМФ у Нишу

115. Вучковић Милици из Деспотовца, студенту 2. год Педагошког факултета у Јагодини

116. Стаменковић Стефану из Ресавице, студенту 2. год ФПН у Београду

117. Милутиновић Николи из Деспотовца, студенту 2. год Географског факултета у Београду

118. Јеремић Немањи из Деспотовца, студенту 2. год Филолошког факултета у Крагујевцу

119. Милојковић Милици из Деспотовца, студенту 2. год Архитектонског факултета у Београду

120. Крстић Теодори из Деспотовца, студенту 2. год Фармацеутског факултета у Београду

121. Салкић Петру из Плажана, студенту 1. год Специјалистичких студија на Београдској пословној школи у Београду

122. Салкић Марији из Плажана, студенту 2. год Рударско геол. факултета у Београду

123. Милутиновић Тањи из Витанца, студенту 2. год Педагошког факултета у Јагодини

124. Динић Александри из Златова, студенту 4. год Медицинског факултета у Крагујевцу

125. Милојевић Снежани из Деспотовца, студенту 2. г  Медицинског фак. у Крагујевцу

126. Јовановић Јелени из Витанца, студенту 2. год ФПН у Београду

127. Богосављевић Стефану из Деспотовца, студенту 3. год Правног факултета у Београду

128. Марјановић Катарини из Деспотовца, студенту 4. год Медицинског факултета у Крагујевцу

129. Добросављевић Маријани из Балајнца, студенту 2. год Педагошког факултета у Јагодини

130. Љубисављевић Милану из Плажана, студенту 1. год специјалистичких студија на Београдској пословној школи у Београду

131. Дукић Николи из Деспотовца, студенту 3. год ПМФ у Крагујевцу

132. Радисављевић Сандри из Медвеђе, студенту 1. год Мастер студија на Правном факултету у Београду

133. Милојковић Душану из Медвеђе, студенту 2. год Пољопривредног факултета у Београду

134. Станојевић Милошу из Грабовице, студенту 3. год Медицинског факултета у Крагујевцу

135. Рајић Милошу из Дворишта, студенту 6. год Медицинског факултета у Нишу

136. Стевић Душану из Деспотовца, студенту 1. год Мастер студија на Економском факултету у Крагујевцу

137. Деспотовић Ђорђу из Деспотовца, студенту 4. год Стоматолошког факултета у Београду

138. Тодоровић Милени из Деспотовца, студенту 4.год Економског факултета у Нишу

139. Богосављевић Јовани из Плажана, студенту 1. год Мастер студија ФПН у Београду

140. Љубисављевић Наташи из Сладаје, студенту 3.год Педагошког факултета у Јагодини

141. Милошевић Милени из Деспотовца, студенту 3. год Криминалистичко полицијске академије у Београду

142. Миладиновић Јовани из Миливе, студенту 2.год Архитектонског факултета у Београду

143. Јовановић Ани из Богаве, студенту 4.год Факултета безбедности у Београду

144. Милић Марији из В. Поповића, студенту 4. год Медицинског факултета у Крагујевцу

145. Обрадовић Даници из Деспотовца, студенту 2.год Правног факултета у Београду

146. Миленковић Бојани из Дворишта, студенту 2. год Педагошког факултета у Јагодини

147. Јовановић Владимиру из Медвеђе, студенту 2. год Мастер студија на Архитектонском факултету у Београду

148. Станојевић Марији из Деспотовца, студенту 2. год Економског факултета у Крагујевцу

149. Томић Ивани из Грабовице, студенту 3. год Медицинског факултета у Нишу

150. Петровић Александри из Грабовице, студенту 5. год Филолошког факултета у Београду

151. Нешић Јовани из Деспотовца, студенту 4. год Економског факултета у Крагујевцу

152. Крговић Данилу из Деспотовца, студенту 4. год Шумарског факултета у Београду

153. Обрадовић Јелени из Златова, студенту 4. год Економског факултета у Крагујевцу

154. Денић Богдану из Ресавице, студенту 4.год Стоматолошког факултета у Нишу

155. Милошевић Ивану из Богаве, студенту 3.год Високе медицинске школе у Ћуприји

156. Милошевић Миљани из Медвеђе, студенту 3. год Медицинског факултета у Крагујевцу

157. Маринковић Јовани из Балајнца, студенту 2. год Педагошког факултета у Јагодини

158. Обрадовић Валентини из Ресавице, суденту 3. год Саобраћајног фак. у Београду

159. Миладиновић Анђели из Сладаје, студенту 2. год Београд. пословне шк. у Београду

160. Јелисић Стефану из Ресавице, студенту 3. год Ветеринарског факултета у Београду

161. Вивод Магдалени из Ресавице, студенту 3. год Медицинског факултета у Крагујевцу

162. Антовић Ненаду из Ресавице, студенту 4.год Ветеринарског факултета у Београду

163. Думитровић Славољубу из Језера, студенту 3. год Машинског факултета у Београду

164. Милутиновић Наталији из Пањевца, студенту 2. год Правног факултета у Београду

165. Ђокић Милици из Ресавице, студенту 3. год Економског факултета у Крагујевцу

166. Андрејић Милошу из В. Поповића, студенту 3. год Грађевинског факултета у Београду

167. Спасојевић Петру из Плажана, студенту 4. год Факултета за спорт и физ. васп. у Нишу

168. Милутиновић Ивани из Стрмостена, студенту 2. год Педагошког факултета у Јагодини

169. Димитријевић Сашки из Ресавице, студенту 3. год Саобраћајног факултета у Београду

170. Пауновић Милици из Деспотовца, студенту 4. год ПМФ у Крагујевцу

171. Јанковић Јелени из Деспотовца, студенту 3. год Економског факултета у Крагујевцу

172. Милосављевић Јелени из Деспотовца, студенту 2. год Грађевинског факултета у Београду

173. Вучковић Марини из Војника, студенту 3. год Економског факултета у Крагујевцу

174. Стевановић Маријани из Жидиља, студенту 1. год Мастер Студија на Факултету за спец. едукацију и рехабилитацију у Београду

175. Мачар Јовани из Деспотовца, студенту 3. год Правног факултета у Новом Саду

176. Милутиновић Марији из Стрмостена, студенту 2. год ПМФ у Новом Саду

177. Радосављевић Марку из Деспотовца, студенту 2. год Правног факултета у Београду

178. Радосављевић Кристини из Деспотовца, студенту 4. год Економског факултета у Београду

179. Гвозденовић Јовани из Јеловца, студенту 2. год Високе медицинске школе у Ћуприји

180. Живковић Миљи из Дворишта , студенту 2. год Високе медицинске школе у Ћуприји

181. Радуловић Милици из Стрмостена, студенту 2. год Медицинског факултета у Крагујевцу

182. Алексић Вукадину из Стрмостена, студенту 3. год Правног факултета у Крагујевцу

183. Миладиновић Петри из Деспотовца, студенту 3. год Факултета за хотелијерство у В. Бањи

184. Милутиновић Немањи из Пањевца, студенту 4. год Економског факултета у Крагујевцу

185. Павковић Кристини из Плажана, студенту 3. год Рударско геолошког факултета у Београду

186. Богосављевић Марку из Балајнца, студенту 5. год ПМФ у Нишу

187. Јовановић Николи из Дворишта, студенту 2. год Високе железничке школе у Београду

188. Радисављевић Ђорђу из Сладаје, студенту 2. год Високе медицинске школе у Ћуприји

189. Милић Јелени из Деспотовца, студенту 4. год ФОН-а у Београду

190. Милојевић Александру из Витанца, студенту 3. год Рударско геолошког факултета у Београду

191. Селишта Александри из Ресавице, студенту 4. год Саобраћајног факултета у Београду

192. Милић Катарини из Војника, студенту 4. год Филозофског факултета у Нишу

193. Обрадовић Златици из Стрмостена, студенту 1. год Мастер студија на Економском факултету у Крагујевцу

194. Васиљевић Саши из Јасенова, студенту 1. год Мастер студија на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу

195. Нешић Ани из Витанца, студенту 2. год Високе медицинске школе у Ћуприји

196. Марковић Горану из Ломнице, студенту 2. год Правног факултета у Крагујевцу

197. Ивковић Милану из Деспотовца, студенту 2. год Правног факултета у Крагујевцу

198. Радисављевић Марку из Деспотовца, студенту 3. год Факултета инжењерских наука у Крагујевцу

199. Милетић Јовани из Деспотовца, студенту 2.год филолошког факултета у Крагујевцу

II. Додељује се материјална помоћ породицама студената са подручја општине Деспотовац у 2016/2017 години у складу са чланом 2, 3, 4, 5, 8. и 10. Одлуке о пружању материјалне помоћи породицама ученика и студената са подручја општине Деспотовац у износу од 30.000,00 динара, а која ће се исплатити у 6 једнаких месечних рата, и то:

1. Петронијевић Илији из Деспотовца, Апсолвенту на Факултету спорта и физичког  васпитања у Нишу

2. Живковић Љубици из Дворишта, Апсолвенту на Високој медицинској школи у Ћуприји

3. Милутиновић Невени из Стрмостена, Апсолвенту на Економском факултету у Крагујевцу

4. Нешић Јелени из Деспотовца, Апсолвенту на ПМФ у Крагујевцу

5. Гмитровић Сандри из Брестова, Апсолвенту на Високој школи за васпитаче у Алексинцу 

6. Динић Аници из Златова, Апсолвенту на Факултету безбедности у Београду

7. Стојадиновић Милошу из Деспотовца, Апсолвенту на Филозофском факултету у Нишу

8. Радисављевић Слађани из Сладаје, Апсолвенту на ПМФ у Крагујевцу

9. Јовановић Николи из Ресавице, Апсолвенту на Електронском факултету у Нишу

10. Гмитровић Данијелу из Брестова, Апсолвенту на Грађевинско архитектонском факултету у Нишу

11. Петровић Снежани из Витанца, Апсолвенту на Филолошком факултету у Београду

12. Радисављевић Александру из Сладаје, Апсолвенту на Факултету за музичку уметност у Нишу  

III. ДОДЕЉУЈЕ СЕ материјална помоћ породицама ученика и студената са подручја општине Деспотовац без једног или оба родитеља, у складу са чланом 2.  и 12. Одлуке о додели материјалне помоћи породицама ученика и студената са подручја општине Деспотовац, у износу од  50.000,00 динара, која ће се исплатити у 10 једнаких месечних рата, и то:

1. Гркић Анити из Стрмостена, студенту 2. год Високе медицинске школе у Ћуприји

2. Аврамовић Милошу из Војника, студенту 6.год Медицинског факултета у Крагујевцу

3. Арсић Миљани из Стрмостена, студенту 1. год Мастер студија на Педагошком факултету у Јагодини

4. Босијоковић Силвији из Ресавице, ученику 2.раз Пољопривредне школе у Свилајнцу

5. Вицеларевић Татјани из Бељајке, студенту 1. год Фармацеутског факултета у Београду

6. Јанковић Стеви из Ресавице, студенту 1. год Специјалистичких студија на Београдској пословној школи

7. Ристић Вукашину из Миливе, ученику 1. раз Техничке школе у Деспотовцу

8. Живановић Милошу из Миливе, студенту 2. год Правног факултета у Крагујевцу

9. Живановић Ивану из Миливе, студенту 2. год Правног факултета у Крагујевцу

10. Стојковић Данијели из Војника, ученику 2. раз Техничке школе у Деспотовцу

11. Гаврић Александри из Витанца, студенту 1. год Дефектолошког факултета у Београду

12. Аврамовић Марији из Војника, студенту 4. год Филолошког факултета у Крагујевцу

13. Богдановић Стефану из Деспотовца, студенту 1. год Београдске пословне школе у Београду

14. Милојковић Милану из Деспотовца, студенту 1. год Машинског факултета у Крагујевцу

15. Новинић Светлани из Ресавице, студенту 1. год Мастер студија на Хемијском факултету у Београду

16. Светозаревић Сави из Дворишта, ученику 2. год Техничке школе у Деспотовцу

17. Јаблановић Теодори из Деспотовца, ученику 1. раз Средње медицинске школе у Ћуприји

18. Радовановић Милићу из Ресавице, студенту 4. год Рударско геолошког факултета у Београду

19. Јелић Стевану из Ресавице, студенту 1. год Мастер студија на Техничком факултету у Бору

20. Вујић Стефану из Ресавице, ученику 4. раз Техничке школе у Деспотовцу

21. Хајдуковић Слободану из Равне Реке, студенту 3. год Високе медицинске школе у Ћуприји

22. Величковић Катарини из Ресавице, ученику 4. раз ЕТШ ,,Славка Ђурђевић" у Јагодини

23. Радосављевић Јовани из Стрмостена, ученику 1. раз  ЕТШ ,,Славка Ђурђевић" у Јагодини

24. Радисављевић Владанки из Сладаје, студенту 1. год Правног факултета у Крагујевцу 

25. Радивојевић Весни из Равне Реке, ученику 2. раз Техничке школе у Деспотовцу

26. Радивојевић Тамари из Сладаје, студенту 3. год Филоз. факултета у Београду

27. Божић Милици из Деспотовца, студенту 1. год Мастер студија на ФОН-у у Београду

28. Арсић Микици из Стрмостена, студенту 2. год Педагошког факултета у Јагодини

29. Тодоровић Милици из В. Поповића, студенту 1. год Филолошког факултета у Крагујевцу

30. Милорадовић Кристини из В. Поповића, ученику 2 раз Техничке школе у Деспотовцу

31. Милошевић Јелени из В. Поповића, студенту 4. год Филозофског факултета у Новом Саду

32. Милошевић Невени из В. Поповића, студенту 4. год Факултета музичке уметности у Београду

33. Милетић Стефану из Грабовице, ученику 3 раз Средње пољопривредне школе у Свилајнцу

34. Анђелковић Ђорђу из Деспотовца, студенту 1. год Правног факултета у Нишу

35. Никодијевић Марији из Војника, ученику 4. раз Техничке школе у Деспотовцу

IV. Због неиспуњавања услова из Одлуке и Конкурса материјална помоћ се неће доделити породицама следећих ученика и студената:

1. Рајковић Снежани из Јасенова, ученици 1. раз Средње медицинске  школе   ,, Милутин Миланковић" у Јагодини

2. Милошевић Биљани из Богаве, студенту 4. год Економског факултета у Крагујевцу

3. Радисављевић Андрији из Деспотовца, студенту 2. год на Универзитету ,,Џон Незбит" у Јагодини

4. Минић Наташи из Деспотовца, студенту 1. год ФОН-а у Београду

5. Миљковић Марку из Плажана, студенту 4.год Шумарског факултета у Београду

6. Милојевић Јовани из Стењевца, апсолвенту Правног факултета у Крагујевцу

7. Милојковић Катарини из Медвеђе, студенту 3. год Правног факултета у Београду

8. Јовановић Ивану из Деспотовца, студенту 3. год ФОН-а у Београду

9. Милетић Александру из Грабовице, ученику 1.раз Средње медицинске школе у Ћуприји

10. Милојевић Кристини из Стењевца, студенту 4.год Факултета за пословне студије у Београду

11. Матић Милици из В. Поповића, ученику 3. раз Техничке школе у Деспотовцу

12. Игњатовић Лидији из В. Поповића, студенту 2. год Педагошког факултета у Јагодини

13. Ђурђевић Невени из В. Поповића, ученику 2.раз ЕТШ,,Славка Ђурђевић" у Јагодини

14. Милојевић Оливери из Миливе, студенту 4. год Економског факултета у Београду

15. Јелић Лазару из Ресавице, студенту 2. год Универзитет а,,Унион- Никола Тесла" у Београду

16. Марјановић Немањи Јеловца, студенту 4. год на Економском факултету у Београду

17. Алексић Деану из Деспотовца, студенту 5. год Факултета спорта и физ. васпитања у Нишу

18. Никодијевић Стефану уз Стрмостена, студенту 4. год на Економском факултету у Крагујевцу

19. Сретеновић Марији из Плажана, студенту 1. год Мастер студија на Економском факултету у Крагујевцу

20. Јоцић Сањи из Плажана, студенту 1. год Мастер студија на Економском факултету у Крагујевцу

21. Алексић Биљани из В. Поповића, студенту 4. год Правног факултета за привреду и правосуђе у Новом Саду

22. Зиројевић Лазару из Ресавице, студенту 4. год Техничког факултета у Чачку

23. Пејић Александру из Ресавице, студенту 2. год Правног факултета за привреду и правосуђе у Новом саду

24. Митић Николи из Брестова, студенту 2. год факултета ,,Едуконс" у Сремској Каменици

25. Маринковић Ђорђу из Деспотовца, студенту 4. год Факултета заштите на раду у Нишу

26. Живковић Дијани из Деспотовца, студенту 3. год Факултета примењене уметности у Крагујевцу

27. Вељовић Александри из Деспотовца, студенту 3. год Факултета заштите на раду у Нишу

28. Милутиновић Андриани из Плажана, студенту 3. год на Економском факултету у Крагујевцу

29. Ангелов Драгани из Трућевца, студенту 4. год на Универзитету ,,Џон Незбит" у Јагодини

30. Стојадиновић Тамари из Стењевца, ученику 3. год Средње медицинске школе у Ћуприји

31. Рајић Марији из Ресавице, студенту 5. год Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду

32. Костић Марији из Деспотовца, студенту 1. год Мастер студија на Филолошком факултету у Крагујевцу

33. Живковић Катарини из Равне Реке, студенту 2. год Високе школе за васпитаче у Алексинцу

34. Миленковић Јелени из Ресавице, ученике 3. раз Гимназије у Ћуприји

 

О б р а з л о ж е њ е

 

На конкурсу за доделу материјалне помоћи породицама ученика и студената са подручја општине Деспотовац у школској у 2016/2017 години, пријавило се укупно 280 кандидата. Од укупног броја пријављених 246 ученика и студената испуњавају услове за доделу материјалне помоћи сагласно Одлуци о додели материјалне помоћи ученицима и студентима са подручја општине Деспотовац, док 34 ученика и студента не испуњавају услове, сагласно члану 2, 3. и 12. Одлуке о пружању материјалне помоћи породицама ученика и студената са подручја општине Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“ бр.8/11). Сагласно одредбама чланова 5. и 8. поменуте Одлуке председник Општине доноси Одлуку о висини и броју корисника материјалне помоћи.

 

Број: 553-282/2017-03 од 10.03.2017 године

   

                 ПРЕДСЕДНИК

    ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Николић Никола, дипл.економ.с.р.

 
< Prethodno   Sledeće >

 

 

ТРЕНУТНО НА САЈТУ

 Група Гост
  Гост 0
  Тренутно  0
  Члан  4,361
  Укупно  5,460,996
..................
home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat