НАСЛОВНА ГЕНЕРАЛНО ВЕСТИ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ КОНТАКТ ВЕСТИ


Обавештење о поднетом захтеву PDF Štampaj E-pošta

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ, СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 објављује 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

,,KAJKUT ENERGY“ d.o.o  Београд, ул. Драге Спасића бр.29,  као носилац пројекта, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње МХЕ ,,Пољане-Куњак“ , на катастарској парцели кп. 811/16, КО Јеловац, на подручју општине Деспотовац, на којој машинску зграду помера за 2,2 км низводно у односу на издате локацијске услове и решења о грађевинској дозволи.

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину захтева у просторијама канцеларије за заштиту животне средине општине Деспотовац, Моравска 18, радним данима од 11 – 14 часова. 

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву је 04.11.2017. године.

Обавештење се објављује на основу члана 10. става 1 и 2 и члана 29.став 1  Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09).

 
< Prethodno   Sledeće >

 

 

ТРЕНУТНО НА САЈТУ

 Група Гост
  Гост 0
  Тренутно  0
  Члан  4,361
  Укупно  5,778,310
..................
home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat