NASLOVNA GENERALNO LOKALNA SAMOUPRAVA OPŠTINSKA UPRAVA SLUŽBENI GLASNIK MATIČAR KONTAKT VESTI

PRETRAGA

 Grupa Gost
  Gost 1
  Trenutno  1
  Članova  4,361
  Ukupno  3,509,420
pregleda


VIRTUALNI MATIČAR Štampaj E-pošta

VIRTUALNI MATIČAR

Stranice Virtualnog matičara su predviđene da omoguće građanima, da putem interneta naruče i na kućnu adresu preuzmu naručene izvode ili uverenja iz matične službe matičnog područja Despotovac.Osnovna karakteristika Virtualnog matičara je da se putem elektronske pošte mogu naručiti na kućnu adresu sledeći izvodi ili uverenja:

Domaći obrasci:                                                      Međunarodni obrasci:

Izvid iz matične knjige rođenih                                                Izvod iz matične knjige rođenih

Izvod iz matične knjige venčanih                                            Izvod iz matične knjige venčanih

Izvod iz matične knjige umrlih                                                  Izvod iz matične knjige umrlih

Uverenje o državljanstvu 

Napomena u vezi naručivanja dokumenata preko interneta

Molimo vas da prilikom korišćenja usluga naručivanja dokumenata putem ove internet prezentacije lokalne samouprave Despotovac tačno unesete sve neophodne podatke koji se traže od vas, jer je to jedini način verifikacije vašeg zahteva.Ukoliko unešeni podaci nisu tačni,obustavlja se svaki dalji postupak izdavanja traženog dokumenta.Privatnost podataka je zagarantovana zakonom.
Svaki zahtev podnet sa zvanične internet prezentacije opštine Despotovac sadrži sve relevantne podatke o korisniku internet usluga te vas zbog toga molimo da ne zloupotrebljavate podatke jer svaka zloupotreba podleže zakonskim sankcijama.
Standardna dokumenta kao i međunarodne obrazce možete naručiti za osobe rođene, venčane ili umrle na teritoriji opštine Despotovac odnosno upisane u matične knjige na području opštine Despotovac.

Dokumente možete naručiti na dva načina

1. pouzećem (poštom – dostavom na adresu naručioca) gde sve troškove plaćate vašem poštaru prilikom preuzimanja dokumenta.
2. ličnim preuzimanjem u zgradi SO Despotovac soba br.10 od 07,00 do 15,00 sati, gde pre preuzimanja morate uplatiti takse i sa dokazom o uplati preuzeti traženi dokument.
Naručene dokumente ćemo poslati poštom u roku od 2 do 7 dana, ili 5 do 10 dana za uverenje o državljanstvu i izvode iz matičnih knjiga za lica upisana u seoskim mesnim kancelarijama.Za slučaj nekih nejasnoća, bićete kontaktirani telefonom.
Naručeni izvodi se dostavljaju jedino na području Republike Srbije. 

Izvodi iz matičnih knjiga rođenih,venčanih i umrlih

Molimo Vas da sve podatke pažljivo unesete zbog bržeg dostavljanja izvoda.Izvod će Vam biti dostavljen poštom na kućnu adresu u roku od 7 dana.Plaćanje izvoda se vrši pouzećem.Naručeni izvodi iz matičnih knjiga se dostavljaju isključivo na području Srbije.Cena izvoda iz matičnih knjiga je 90,00 dinara (Republička administrativna taksa) + 170,00 dinara(Opštinska taksa) + 190,00 dinara (Prihodi opštinskih opgana) + PTT troškovi.Svaka zloupotreba ove usluge je zakonom kažnjiva.

Izvodi iz matičnih knjiga rođenih,venčanih i umrlih na međunarodnom obrazcu

Molimo Vas da sve podatke pažljivo unesete zbog bržeg dostavljanja izvoda.Izvod će Vam biti dostavljen poštom na kućnu adresu u roku od 7 dana.Plaćanje izvoda se vrši pouzećem.Naručeni inostrani izvodi iz matičnih knjiga se dostavljaju isključivo na području Srbije.Cena inostranih izvoda iz matičnih knjiga je 260,00 dinara (Republička administrativna taksa) + 220,00 dinara (Opštinska taksa) + 1.200,00 dinara(Prihodi opštinskih opgana) + PTT troškovi.Svaka zloupotreba ove usluge je zakonom kažnjiva.

Uverenje o državljanstvu

Molimo Vas da sve podatke pažljivo unesete zbog bržeg dostavljanja izvoda.Izvod će Vam biti dostavljen poštom na kućnu adresu u roku od 7 dana.Plaćanje izvoda se vrši pouzećem. Naručena uverenja o državljanstvu se dostavljaju isključivo na području Srbije.Cena uverenja o državljanstvu je 300,00 dinara (Republička administrativna taksa) + 170,00 dinara(Opštinska taksa) + 150,00 dinara(Prihodi opštinskih opgana) + PTT troškovi.Svaka zloupotreba ove usluge je zakonom kažnjiva.

Računi:

Republička administrativna taksa 840-742221843-57 97 87-036

Opštinska taksa   840-742251843-73 97  87-036

Prihodi opštinskih organa   840-742351843-94 97 87-036

Telefon matične službe opštine Despotovac je: 035 614 280 i 035 611 002 lok.110

 
MATIČNI BROJ: 

 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat