НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЕСТИ КОНТАКТОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ Štampaj E-pošta

Одељење за општу управу и послове органа општине

Одељење за општу управу и послове органа општине, обавља послове из области опште управе, личних стања грађана, води матичне књиге, издаје изводе и уверења из матичних књига и књиге држављана, обавља венчања, послове месних канцеларија, послове вођења и ажурирања бирачког списка, обавља стручно административне и техничке послове за потребе органа општине и функционисања система локалне самоуправе у општини, који се односе на припрему седница органа општине, обраду и евидентирање аката усвојеним на седницама, чување изворних докумената о раду органа, објављивање аката органа, вођење евиденција и записника о одржаним седницама и др. послове из ове области, обезбеђује услове за рад представника јавног информисања за потребе органа општине, пружа стручну помоћ месним заједницама у раду и приликом увођења самодоприноса обавља послове доставе преко месних канцеларија за потребе органа Општине и друге послове из ових области из надлежности општине и органа општине.

 У оквиру овог одељења образује се месне канцеларије и то:

1. Месна канцеларија Балајнац, за подручје Месне заједнице Балајнац;

2. Месна канцеларија Бељајка, за подручје Месне заједнице Бељајка;

3. Месна канцеларија Брестово, за подручје Месне заједнице Брестово;

4. Месна канцеларија Богава, за подручје Месне заједнице Богава;

5. Месна канцеларија Буковац, за подручје Месне заједнице Буковац;

6. Месна канцеларија Велики Поповић, за подручје Месне заједнице Веки Поповић;

7. Месна канцеларија Витанце, за подручје Месне заједнице Витанце;

8. Месна канцеларија Војник , за подручје Месне заједнице Војник;

9. Месна канцеларија Грабовица, за подручје Месне заједнице Грабовица и Орашје;

10. Месна канцеларија Двориште, за подручје Месне заједнице Двориште;

11. Месна канцеларија Златово, за подручје Месне заједнице Златово;

12. Месна канцеларија Јасеново, за подручје Месне заједнице Јасеново;

13. Месна канцеларија Језеро, за подручје Месне заједнице Језеро;

14. Месна канцеларија Јеловац, за подручје Месне заједнице Јеловац;

15. Месна канцеларија Липовица, за подручје Месне заједнице Липовицa;

16. Месна канцеларија Ломница, за подручје Месне заједнице Ломница;

17. Месна канцеларија Медвеђа, за подручје Месне заједнице Медвеђа;

18. Месна канцеларија Милива, за подручје Месне заједнице Милива;

19. Месна канцеларија Пањевац, за подручје Месне заједнице Пањевац;

20. Месна канцеларија Плажане, за подручје Месне заједнице Плажане;

21. Месна канцеларија Поповњак, за подручје Месне заједнице Поповњак и село Ресавица;

22. Месна канцеларија Равна Река, за подручје Месне заједнице Равна Река;

23. Месна канцеларија Ресавица , за подручје Месне заједнице Ресавица и Жидиље;

24. Месна канцеларија Сењски Рудник, за подручје Месне заједнице Сењски Рудник;

25. Месна канцеларија Сладаја, за подручје Месне заједнице Сладаја;

26. Месна канцеларија Стењевац, за подручје Месне заједнице Стењевац;

27. Месна канцеларија Стрмостен, за подручје Месне заједнице Стрмостен;

28. Месна канцеларија Трућевац, за подручје Месне заједнице Трућевац. 

Месне канцеларије обављају послове и то: вођење матичних књига, издавања извода и уверења из матичних књига и књиге држављана, састављање смртовница, закључење брака и друго, достављају податке неопходне за ажурирање бирачког списка, врше оверу потписа, обављају послове пријемне канцеларије, административно-техничке послове за потребе месних заједница, врше доставу писмена грађанима и правним лицима, достављају статистичке и друге податке за које воде евиденцију и обављају друге послове из свог делокруга. 

Телефон: 035/611-002 локал 118

 

 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat