НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЕСТИ КОНТАКТКОНКУРСИ Štampaj E-pošta

КОНКУРСИ И ОГЛАСИ 2020


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ДЕСПОТОВАЦ

РЕШЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ДА ТЕКУ РОКОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ДЕСПОТОВАЦ БРОЈ 111-3/2020-05 ОД 12.03.2020. ГОДИНЕ ПОЧЕВШИ ОД ДАНА 11.05.2020. ГОДИНЕ

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДА ТЕКУ РОКОВИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ДЕСПОТОВАЦ


РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ РАДИ ОТКЛАЊАЊА ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ – ПОПЛАВЕ У ЈУНУ 2019. ГОДИНЕ РЕШЕЊЕ ГОРАН МИЛОВАНОВИЋ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ У 2020. ГОДИНИ

ОДЛУКА О РАСПОРЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НАМЕЊЕНА ПРОЈЕКТНОМ СУФИНАНСИРАЊУ У 2020. ГОДИНИ

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА

ПРЕДЛОГ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ПРОЈЕКТОМ СУФИНАНСИРАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ


КОНКУРСИ ПОЉОПРИВРЕДА - СУБВЕНЦИЈЕ У 2020. ГОДИНИ

1. Конкурс за доделу средстава за Регрес за репродуктивни материјал (Вештачко осемењавање стоке) у 2020. години

2. Конкурс за Инвестиције у физичку имовину средстава пољопривредних газдинстава у 2020. години

3. Конкурс за Подстицаје за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству (Субвенционисање матичења стоке)

4. Конкурс за доделу средстава за набавку хране и ветеринарске услуге за остављену женску телад отељену у 2020. години

5. Јавни позив за доделу средстава банкама за субвенционисање банкарских готовинских кредита намењених регистрованим пољопривредним газдинствима на територији општине Деспотовац

ЗАХТЕВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ  У 2020. ГОДИНИ

1. Захтев - Вештачко осемењавање говеда селекционисаним приплодним материјалом

2. Захтев - Матичење говеда

3. Захтев - Матичење оваца

4. Захтев - Набавка квалитетних приплодних женских телади отељених у 2020. години

5. Захтев - Набавка квалитетне мушке телади отељених у 2020. години

6. Захтев - За доделу средстава за набавку хране и ветеринарске услуге за остављену женску телад отељену у 2020. години

7. Захтев - За набавку квалитетног проплодног материјала у овчарству - козарству

8. Захтев - За набавку квалитетног приплодног материјала у свињарству

9. Захтев - За набавку нових савремених типова кошница, опреме за пчеларство и набавку селекционих матица пчела

10. Захтев - За набавку сертификованог садног материјала, набавку опреме за наводњавање, набавку специјализоване механизације за обраду и заштиту

11. Захтев - За набавку опреме за пластенике, наводњавање, механизацију и опреме за обављање ратарске производње


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОКГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 2020. ГОДИНE

ЛИСТА ПРЕДЛОГА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКТА 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА ФИНАСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

3. Образац бр.3

4. Образац бр.4


ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ МЕСТА ПО ОСНОВУ ЗАКУПА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ПУТЕМ ДОСТАВЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ КРАТКОРОЧНОГ КРЕДИТА


ОДЛУКА О О ОБУСТАВЉАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2020. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2020. ГОДИНИ

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

3. Образац бр.3

4. Образац бр.4


ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ИЗДАВАЊЕ МЕСТА ПО ОСНОВУ ЗАКУПА НА ЈАВНИМ И ДРУГИМ ПОВРШИНАМА У ЦИЉУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПИЈАЧНЕ ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ПРОСТОРУ ПИЈАЦЕ У ДЕСПОТОВЦУ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БАНКАМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ БАНКАРСКИХ ГОТОВИНСКИХ КРЕДИТА НАМЕЊЕНИХ РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ


ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ - ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ У 2020. ГОДИНИ

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА, КОЈИ СУ ДОБИЛИ МАЊИ ИЗНОС СРЕДСТАВА ОД ТРАЖЕНОГ

ЛИСТА ПРЕДЛОГА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРАГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

3. Образац бр.3

4. Образац бр.4

5. Образац бр.5 - Ревидирани буџет


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ДЕСПОТОВАЦ


ПЛАН КОНКУРСА ЗА 2020. ГОДИНУ


 

 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat