НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЕСТИ КОНТАКТИНФОРМАТОР Štampaj E-pošta

Информатор о раду општине Деспотовац објављује се сагласно одредбама члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја „Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутству за објављивање Информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, бр. 68/10). Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. Циљ објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује општина Деспотовац у оквиру делокруга рада.

 

Информатор се објављује и у електронској верзији на Интернет презентацији општине Деспотовац http://www.despotovac.rs. Општина Деспотовац ће заинтересованом лицу, без накнаде, омогућити увид у Информатор, односно дати му одштампани примерак Информатора уз накнаду нужних трошкова. Увид у Информаторa о раду општине Деспотовац може се остварити у просторијама Oпштинске управе Деспотовац канцеларија број 14.

Oвлaшћeнo лицe зa пoступaњe пo зaхтeву зa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja je:

Бojaн Стeвaнoвић

 

Aдрeсa: Oпштинскa упрaвa Дeспoтoвaц

Ул. Mилoсaвa Здрaвкoвићa Рeсaвцa 4, 35213 Дeспoтoвaц

Teл. 035 611 208
E-мaил: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.

Информатор о раду општине Деспотовац можете преузети на линку испод:

Информатор о раду општине Деспотовац

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја можете преузети на линку испод:

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Информације о начину подношења захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја можете преузети на линку испод:

Информације о начину подношења захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Општинској управи Деспотовац можете преузети на линку испод:

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Општинској управи Деспотовац

 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat