НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЕСТИ КОНТАКТОГЛАСНА ТАБЛА Štampaj E-pošta

ОГЛАСНА ТАБЛА


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Деспотовац

Образац Изјаве

Решење о неуспеху Интерног конкрса

Решење о именовању Конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Деспотовац

Јавни конкурс за избор директора јавног предузећа за заштиту природе, развој туризма и угоститељство „Ресавска пећина“ Деспотовац, чији је оснивач општина Деспотовац

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине за постављање киоска

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању цена паркинг услуга

Измена Програма п коришћењу јавних паркиралишта, организацији и уређењу стационарног саобраћаја у градском насељу Деспотовац

Решење о постављењу службеника на положају-начелника Општинске управе Деспотовац

Решење о разрешењу вршиоца дужности начелника Оштинске управе Деспотовац

Јавни позив за доставу иницијатива за доделу јавних признања и награда поводом Дана општине Деспотовац

Одлука о додели средстава из буџета општине деспотовац намењених за суфинансирање програмских активности и пројеката из области пољопривреде и руралног развоја за 2023. годину

Јавни конкурс за попуњавање положаја у Општинској управи Деспотовац (постављење начелника Општинске управе)

Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја у Општинској управи Деспотовац - постављење начелника Општинске управе

Решење о образовању Конкурсне комисије за избор начелника Општинске управе Деспотовац

Одлука о додели новчаних награда ученицима за постигнуте резултате на такмичењима поводом дана Светог Саве

Захтев за давање сагласности на ценe комуналних услуга

Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине за постављање гаража

Одлука о ценама комуналних услуга - Паркиралишта

Одлука о ценама комуналних услуга - Пијаца

Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији општине Деспотовац за 2022. годину

1. Прилог бр.1

2. Прилог бр.2

3. Прилог бр.3

4. Прилог бр.4

5. Прилог бр.5

6. Прилог бр.6

7. Прилог бр.7

8. Прилог бр.8

9. Прилог бр.9

Обавештење о условима и позив за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине непосредном погодбом за постављање гаража

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине за постављање гаража

Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених заједница

Коначна листа крајњих корисника за све мере енергетске ефикасности из јавног конкурса бр. 400-355-8/22-03

Прелиминарна листа крајњих корисника за све мере енергетске ефикасности из јавног конкурса бр. 400-355-1/22-03

Одлука о износу новчане накнаде за куповину уџбеника

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине за постављање гаража

Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга

Одлука избор привредних субјеката (директних корисника) који учествују у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова путем уградње соларних панела на територији општине Деспотовац

Одлука о продужењу рока за достављање пријава за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Деспотовац за 2022. годину

Пречишћен текст - Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Деспотовац за 2022. годину

Одлука о продужењу рока за достављање пријава за избор директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Деспотовац путем уградње соларних панела

Одлука о изменама и допунама и изради пречишћеног текста Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Деспотовац за 2022. годину

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Деспотовац за 2022. годину

Одлука о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Деспотовац за 2022. годину

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији општине Деспотовац

Одлука о расписивању јавног позива за избор директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Деспотовац путем уградње соларних панела

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине за постављање киоска

Одлука о износу новчане накнаде за куповину уџбеника

Правилник o Eуслугама, Eписарници и коришћењу система за размену података у Oпштинској управи Деспотовац

Правилник о заштити података о личности у Општинској управи Деспотовац

Правилник о безбедности информационо - комуникационог система Опшинске управе Деспотовац

Правилник о материјалној и дисциплинској одговорности запослених у Општинској управи Деспотовац

Правилник о оцењивању запослених у Општинској управи Деспотовац

Правилник о видео надзору Општинске управе Деспотовац

Одлукa о локалним административним таксама и висини накнаде за услуге Oпштинске управе

 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat