НАСЛОВНА ГЕНЕРАЛНО ВЕСТИ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ КОНТАКТ ВЕСТИ ОГЛАСНА ТАБЛА

ТРЕНУТНО НА САЈТУ

 Група Гост
  Гост 0
  Тренутно  0
  Члан  4,361
  Укупно  7,504,746
..................


ИНСПЕКЦИЈА Štampaj E-pošta


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ


Одељење за инспекцијске послове обавља послове који се односе на:

Контролу извођења радова и изградње грађевинских објеката, израду решења о рушењу и уклањању објеката за објекте који немају грађевинску дозволу, израду нормативно правних аката и административно – техничких послова којима се уређују и обезбеђују услови и мере које је потребно спровести и обезбедити у току рушења и уклањања објеката, заштиту животне средине, надзор над применом прописа у области комуналне делатности и доношење решења из области надлежности комуналне инспекције, подноси прекршајне пријаве из своје надлежности, врши послове инспекцијског надзора над применом Закона о превозу у друмском саобраћају и других закона и прописа, послове путне, саобраћајне инспекције, заштите животне средине и других, послове просветне инспекције, спроводи поступак извршења аката органа управе, израђује нацрте аката из надлежности Одељења за потребе председника општине, скупштине општине и општинског већа, обавља и друге послове у складу са  позитивним прописима.

Инспeкциja рaди пo службeнoj дужнoсти и пo зaхтeву стрaнaкa.

Телефон: 035/614-281 и 035/613-640

Кодекс понашања и етике инспектора


КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

ПОРЕСКА ИНСПЕКЦИЈА

ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈЕ

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ


 

 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat