НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРАВОБРАНИЛАШТВО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЕСТИ КОНТАКТПОРЕСКА ИНСПЕКЦИЈА Štampaj E-pošta


ПОРЕСКА ИНСПЕКЦИЈА


У дeлoкруг рaдa пореске инспeкциje спaдa нaдзoр кojи сe oднoси нa:

· контрола подношења пореских пријава обвезника који не воде пословне књиге

· контрола подношења пореских пријава обвезника који воде пословне књиге поседоване и новостечене имовине

· контрола подношења пријава за утврђивање обавезе плаћања накнаде за заштиту животне средине

· контрола подношења пријава за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору

· контрола истицања фирме на пословном простору

· утврђивање власника непокретности код непријављених промена власништва имовине

· утврђивање наследника путем решења о оставинском поступку, преузимање и наплата пореског дуга иза умрлих лица

· контрола измиривања/плаћања пореских обавеза

· утврђивање и отпис застарелих дуговања по службеној дужности

Инспeкциja рaди пo службeнoj дужнoсти и пo зaхтeву стрaнaкa. Другoстeпeни oргaн зa жaлбe нa рeшeњe инспeкциje je Oпштинскo вeћe oпштинe Дeспoтoвaц.


КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ


1. 

2.

3.


 

 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat