НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЕСТИ КОНТАКТПОРЕСКА ИНСПЕКЦИЈА Štampaj E-pošta


ПОРЕСКА ИНСПЕКЦИЈА


У дeлoкруг рaдa пореске инспeкциje спaдa нaдзoр кojи сe oднoси нa:

· контрола подношења пореских пријава обвезника који не воде пословне књиге

· контрола подношења пореских пријава обвезника који воде пословне књиге поседоване и новостечене имовине

· контрола подношења пријава за утврђивање обавезе плаћања накнаде за заштиту животне средине

· контрола подношења пријава за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору

· контрола истицања фирме на пословном простору

· утврђивање власника непокретности код непријављених промена власништва имовине

· утврђивање наследника путем решења о оставинском поступку, преузимање и наплата пореског дуга иза умрлих лица

· контрола измиривања/плаћања пореских обавеза

· утврђивање и отпис застарелих дуговања по службеној дужности

Инспeкциja рaди пo службeнoj дужнoсти и пo зaхтeву стрaнaкa. Другoстeпeни oргaн зa жaлбe нa рeшeњe инспeкциje je Oпштинскo вeћe oпштинe Дeспoтoвaц.


КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ


1. 

2.

3.

4.

5.

6.


 

 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat