НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЕСТИ КОНТАКТ



АРХИВА КОНКУРСА PDF Štampaj E-pošta


КОНКУРСИ И ОГЛАСИ 2019


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УТВРЂИВАЊЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ОДЛУКА О РАНГ ЛИСТИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ


ЈАВНA ЛИЦИТАЦИЈA ЗА ИЗДАВАЊЕ МЕСТА ПО ОСНОВУ ЗАКУПА НА ЈАВНИМ И ДРУГИМ ПОВРШИНАМА У ЦИЉУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПИЈАЧНЕ ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ПРОСТОРУ ПИЈАЦЕ У ДЕСПОТОВЦУ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ПОСЛОВНИХ БАНАКА ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА И ПРЕДУЗЕТНИКА УЗ УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ У СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ДЕЛА КАМАТЕ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ


ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ МЕСТА НА ПРОСТОРУ ВАШАРИШТА У ДЕСПОТОВЦУ ЗА ДАН СВ.ПРОКОПИЈЕ У ДАНЕ 20, 21 и 22.07.2019. ГОДИНЕ


ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ МЕСТА ПО ОСНОВУ ЗАКУПА НА ЈАВНИМ И ДРУГИМ ПОВРШИНАМА НА ДАН ВАШАРА У ДЕСПОТОВЦУ 21.07.2019. ГОДИНЕ СВ.ПРОКОПИЈЕ ПУТЕМ ДОСТАВЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2019. ГОДИНИ

ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ –2019


РЕШЕЊЕ О ПРИВРЕМЕНОМ ЗАСТУПНИКУ - ПРИСТУПНИ ПУТЕВИ

РЕШЕЊЕ О ПРИВРЕМЕНОМ ЗАСТУПНИКУ - БОГАВА

РЕШЕЊЕ О ПРИВРЕМЕНОМ ЗАСТУПНИКУ - БРЕСТОВО

РЕШЕЊЕ О ПРИВРЕМЕНОМ ЗАСТУПНИКУ - ЈАСЕНОВО


ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ МЕСТА ПО ОСНОВУ ЗАКУПА НА ЈАВНИМ И ДРУГИМ ПОВРШИНАМА У ЦИЉУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПИЈАЧНЕ ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ПРОСТОРУ ПИЈАЦЕ У ДЕСПОТОВЦУ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА


ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЛЕТЊИХ БАШТИ


ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA ПРЕЛИМИНАРНОГ ПРОЈЕКТНОГ РЕШЕЊА ЗА ПРОЈЕКАТ ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА ДРЖАВНОГ ПУТА II A РЕДА БР. 186 ДЕОНИЦА: ЋУПРИЈА (ДЕСПОТОВАЦ) - ДЕСПОТОВАЦ


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НАМЕЊЕНИХ ПРОЈЕКТИМА НЕВЛАДИНИХ И ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

1. Образац бр.1 - Пријавни образац

2. Образац бр.2 - Предлог пројекта

3. Образац бр.3 - Буџет пројекта

4. Образац бр.4 - Изјава

ЛИСТА ПРЕДЛОГА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА 2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА


ЈАВНИ КОНКУРС ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

1. Образац бр.1 - Пријавни образац

2. Образац бр.2 - Предлог пројекта

3. Образац бр.3 - Буџет пројекта

4. Образац бр.4 - Изјава

ЛИСТА ПРЕДЛОГА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА


КОНКУРСИ ПОЉОПРИВРЕДА 2019

1. Конкурс за доделу средстава за Регрес за репродуктивни материјал (Вештачко осемењавање стоке) у 2019. години

2. Конкурс за Инвестиције у физичку имовину средстава пољопривредних газдинстава у 2019. години

3. Конкурс за Подстицаје за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству (Субвенционисање матичења стоке)

4. Конкурс за доделу средстава за набавку хране и ветеринарске услуге за остављену женску телад отељену у 2019. години

5. Конкурс за доделу средстава банкама за субвенционисање банкарских готовинских кредита намењених регистрованим пољопривредним газдинствима на територији општине Деспотовац


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

3. Образац бр.3

4. Образац бр.4

5. Образац бр. 5 - Ревидирани буџет

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА, КОЈИ СУ ДОБИЛИ МАЊИ ИЗНОС СРЕДСТАВА ОД ТРАЖЕНОГ

ЛИСТА ПРЕДЛОГА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОКГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 2019. ГОДИНИ

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

3. Образац бр.3

4. Образац бр.4

5. Образац бр.5 - Ревидирани буџет

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА СУФИНАСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА, КОЈИ СУ ДОБИЛИ МАЊИ ИЗНОС СРЕДСТАВА ОД ТРАЖЕНОГ

ЛИСТА ПРЕДЛОГА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА ПОЉОПРИВРЕДА У 2019. ГОДИНИ

ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2019. ГОДИНИ

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

3. Образац бр.3

4. Образац бр.4

Решење о додели средстава из буџета општине Деспотовац којима се финансирају/суфинансирају пројекти из области културе у 2019. години

ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ У 2019. ГОДИНИ

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

3. Образац бр.3

4. Образац бр.4

Решење о именовању Комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Деспотовац у 2019. години

Предлог о расподели средстава са образложењем

Решење о расподели средстава из буџета општине Деспотовац за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног и формисања на територији општине Деспотовац намењених пројектном суфинансирању за 2019. годину


Оглас ради давања у закуп непокретности у јавној својини општине Деспотовац путем прикупљања писмених понуда


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ


Одлука о додели награда ученицима и наставницима Основних школа и Техничке школе у општини Деспотовац у 2019. години за постигнуте резултате на такмичењима


Јавни конкурс за утврђивање категоризације спортских организација са седиштем на територији општине Деспотовац

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ


ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА 2019. ГОДИНУ


КОНКУРСИ И ОГЛАСИ 2018


ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА И ЂАЦИМА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОДИНИ

1. Јавни конкурс за доделу стипендија студентима са подручја општине Деспотовац у школској 2018/2019. години

2. Јавни позив за доделу стипендија ученицима средњих школа и студентима из осетљивих друштвених група са подручја општине Деспотовац у школској 2018/2019. години

3. Услови за доделу стипендије општине Деспотовац

4. Образац 1- Пријава на конкурс студената

5. Образац 2 - Пријава на јавни позив студената

6. Образац 4 - Изјава да није корисник стипендије из општинског или републичког буџета

7. Образац 5 - Уверење Фонда ПИО

Прелиминарна ранг листа кандидата по објављеном Конкурсу и Јавном позиву за доделу стипендија у школској 2018/2019. години


РАНИ ЈАВНИ УВИД У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА "ЛИСИНЕ", ПОДЦЕЛИНА ЦЕНТАР 1


ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ШУМСКЕ КУЋЕ ЗА ПОВРЕМЕНИ БОРАВАК НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 3900/4 К.О. СТРМОСТЕН, ПОТЕС "ЛИСИНЕ" НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ


ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ - РАСХОДОВАНИХ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА IV МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ВИТЕШТВА „JUST OUT“, 24- 26.08.2018. ГОДИНЕ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ У 2018. ГОДИНИ

ОДЛУКУ О РАСПОРЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НАМЕЊЕНА ПРОЈЕКТНОМ СУФИНАНСИРАЊУ У 2018. ГОДИНИ

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ

Решење о додели средстава из буџета општине Деспотовац за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2018. годину

Образац бр.2 - Наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ ПОМОЋИ КРОЗ КУПОВИНУ 2 СЕОСКЕ КУЋЕ И ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОМОЋИ У ВИДУ НАБАВКЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ КУЋНИХ АПАРАТА/НАМЕШТАЈА

Коначна ранг листа реда првенства за доделу помоћи за решевање стамбених потреба избеглица на територији општине Деспотовац кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛУЦИ

Одлука о решевању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће и доделом пакета помоћи са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2018. ГОДИНИ

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

3. Образац бр.3

4. Образац бр.4

Листа предлога пријављених програмских активности и пројеката

ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА


Јавна лицитација за издавање места по основу закупа на јавним и другим површинама на дан вашара у Деспотовцу 21.07.2018 године Св.Прокопије путем достављања писмених понуда

Јавна лицитација за издавање места на вашару у Деспотовцу Св. Прокопије у дане 20, 21 и 22.07.2018. године Скица простора на Вашаришту у Деспотовцу


Јавна лицитација за издавање места по основу закупа на јавним и другим површинама у циљу организације пијачне продаје побе на простору пијаце у Деспотовцу путем јавног надметања


ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЗА ПОСТАЉАЊЕ ЛЕТЊИХ БАШТИ

1. Образац понуде и Изјава

2. Обавештење за понуђаче


ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЗА ПОСТАЉАЊЕ КИОСКА

1. Образац понуде


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2018. ГОДИНИ

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

3. Образац бр.3

4. Образац бр.4

Решење о додели средстава из буџета општине Деспотовац којима се финансирају/суфинансирају пројекти из области културе у 2018. години

ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА


СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ У 2018. ГОДИНИ

1. Конкурс за доделу средстава за Регрес за репродуктивни материјал (Вештачко осемењавање стоке) у 2018. години

2. Конкурс за Инвестиције у физичку имовину средства пољопривредних газдинства у 2018. години

3. Конкурс за Подстицаје за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству (Субвенционисање матичења стоке)

4. Конкурс за доделу средстава за набавку хране и ветеринарске услуге за остављену женску телад отељену у 2018. години

5. Јавни позив за доделу средставa  банкама за субвенционисање банкарских готовинских кредита намењених регистрованим пољопривредним газдинствима на територији општине Деспотовац


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОКГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

3. Образац бр.3

4. Образац бр.4

Листа предлога пријављених пројеката

Одлука о додели средстава из буџета општине Деспотовац намењених за суфинансирање програмских активности и пројеката из области пољопривреде и руралног развоја

ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2018. ГОДИНИ

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

3. Образац бр.3

4. Образац бр.4

Листа предлога пријављених програмских активности и пројеката

Одлука о расподели средстава за суфинансирање програмских активности и пројеката из области спорта у општини Деспотовац

ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА


ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ КРОЗ ПОДРШКУ НЕПОЊОПРИВРЕДНИМ АКТИВНОСТИМА


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НАМЕЊЕНИХ ПРОЈЕКТИМА НЕВЛАДИНИХ И ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ

1. Образац бр.1 - Пријавни образац

2. Образац бр.2 - Предлог пројекта

3. Образац бр.3 - Буџет пројекта

4. Образац бр.4 - Изјава

Листа предлога пријављених програмских активности и пројеката

Одлука о додели средстава из буџета општине Деспотовац намењених за финансирање пројеката и програма удружења

ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА


ЈАВНИ КОНКУРС ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1. Образац бр.1 - Пријавни образац

2. Образац бр.2 - Предлог пројекта

3. Образац бр.3 - Буџет пројекта

4. Образац бр.4 - Изјава

ЛИСТА ПРЕДЛОГА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА И ЂАЦИМА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018 ГОДИНИ

1. Јавни конкурс за доделу стипендија студентима са подручја општине Деспотовац у школској 2017/2018 години

2. Јавни позив за доделу стипендија ученицима средњих школа и студентима из осетљивих друштвених група са подручја општине Деспотовац у школској 2017/2018 години

3. Услови за доделу стипендије општине Деспотовац

4. Образац 1- Пријава на конкурс студената

5. Образац 2 - Пријава на јавни позив студената

6. Образац 3 - Уверење МУП-а о пребивалишту

7. Образац 4 - Изјава да није корисник стипендије из општинског или републичког буџета

8. Образац 5 - Уверење Фонда ПИО

9. Образац 6- Изјава о прихватању услова конкуса


Јавни конкурс за утврђивање категоризације спортких организација са седиштем на територији општине Деспотовац

Упитник за категоризацију спортске организације

Категоризација - Предлог ранг листе

Одлука о ранг листи спортских организација на територији општине Деспотовац

ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА


Јавна лицитација за издавање места по основу закупа на јавним и другим површинама у циљу организације пијачне продаје робе на простору пијаце у Деспотовцу путем јавног надметања


Јавни позив за прикупљање понуда пословних банака за краткорочно кредитирање микро, малих и средњих привредних субјеката и предузетника уз учешће општине Деспотовац у субвенционисању дела камате


КОНКУРСИ И ОГЛАСИ 2017


Јавни конкурс цркве и верске заједнице

1. Образац бр.1 - Пријавни образац

2. Образац бр.2 - Предлог пројекта

3. Образац бр.3 - Буџет пројекта

4. Образац бр.4 - Изјава

5. Образац извештаја

6. Одлука о додели средстава за цркве и верске заједнице


 

Јавни конкурс удружења грађана

Правилник удружења грађана

1. Образац бр.1 - Пријавни образац

2. Образац бр.2 - Предлог пројекта

3. Образац бр.3 - Буџет пројекта

4. Образац бр.4 - Изјава

5. Образац извештаја

6.  Одлука о додели средстава Удружењима грађана


ОДЛУКЕ - 2017


Списак пољопривредних газдинстава који су конкурисали за доделу субвенција из области пчеларства у 2017. години

Списак удружења из области пољопривреде која су конкурисала и добила дотације невладиним организацијама из области пољопривреде у 2017. години

Одлука о додели средстава Црквaма и Верским заједницама

Одлука о додели средстава Удружењима грађана


ОДЛУКЕ - 2016


Одлука - "Мали Деспоти" Деспотовац

Одлука - "Златне руке Ресаве" Стењевац

Одлука - Удружење пензионера општине Деспотовац

Одлука - Удружење "Чувари природе и животне средине" Плажане

Одлука - Удружење "Циганска срећа" Велики Поповић

Одлука - Удружењу "Клуб активних уживалаца природе Ресавица" Ресавица

Одлука - Црквена општина Деспотовац

Одлука - Црквена општина Стрмостен

Одлука - Црквена општина Двориште

Одлука - Црквена општина Ресавица

Одлука - Удружење грађана "ДИЈАСПОРА ПОКРЕЋЕ БЕЉАЈКУ" Бељајка

Одлука - Ловачко удружење "Горња Ресава" Деспотовац

Одлука - Удружење грађана "Буђење 35213" Деспотовац

Одлука - Месна организација пензионера Ресавица

Одлука - Удружење жена "ЗЛАТНЕ РУКЕ РЕСАВЕ" Стењевац

Одлука - Удружење грађана "Ресавска традиција" Медвеђа

Одлука - Општинској организацији спортских риболоваца "Горња Ресава" Деспотовац

Одлука - Удружење "Класово 1389" Златово

Одлука - Удружење "Омладина Поповњак" Поповњак

Одлука - Удружење "Гробари Деспотовац" Деспотовац

Одлука - Удружење "Нова Грабовица" Грабовица

Одлука - Удружење грађана "Наслеђе" Деспотовац

Одлука - Друштво за церебралну и дечију парализу Свилајнац

Одлука - Ауто мото картинг џип клуб "Ресава 4x4" Липовица

Одлука - Удружење "ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ" Ћуприја

Одлука - Удружење "Стари вез" Плажане

Одлука - Удружење "За наш Пањевац" Пањевац

Одлука - Удружење "Асоцијација за развој општине Деспотовац Горња Ресава" Деспотовац

Одлука - Удружење српско-руског пријатељства "Ресава" Милива

Одлука - "Удружење здравствених радника Дома здравља Деспотовац" Деспотовац

Одлука - Удружење жена "Ресавчанке" Ресавица

Одлука - Удружење "Алаке - Језеро" Језеро

Одлука - Удружење "Српски ратни ветерани Деспотовац" Велики Поповић

Одлука - Удружење мото клуб "Ресава" Деспотовац

Одлука - Удружење воћара и виноградара "Плава шљива"

Одлука - Удружење одгајивача говеда "Ресавски сименталац"

 

 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat