НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРАВОБРАНИЛАШТВО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЕСТИ КОНТАКТОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

ОПШТИНСКА УПРАВА ДЕСПОТОВАЦ
Одељење за имовинско-правне, стамбене послове, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине 
Ул.
Милосава Здравковића Ресавца 4, 35213 Деспотовац
Тел: 
035 611 002 локал 114
Е-пошта: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна служба у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту, као и измену аката који се прибављају у овој процедури.  


 

 

ЗАХТЕВИ

 
 

TАКСЕ - ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

 
 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

 
 

ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

 
 

УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

 
 

РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145. ЗАКОНА

 
 

ПРИЈАВА РАДОВА

 
           
  


1. 

Информација о локацији 

1.000,00 дин.

2.

Локацијски услови за објекте (осим објеката линијске и комуналне инфраструктуре)

- до 30 м2

600,00дин.

-од 31 до 200 м2

1.000,00 дин. 

- од 201 до 400 м2

1.500,00 дин. 

- од 401 до 800 м2

2.500,00 дин.

-од 801 до 2000 м2

3.500,00 дин.

- од 2.001 до 5000 м2

4.000,00 дин.

- од 5.001 до 20.000 м2

6.000,00 дин.

- преко 20 000 м2

8.000,00 дин.

3.

- Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре до 1.000 м (водовод Ø 200, канализација до Ø 300, електромрежа до 35 кV, ТТ мрежа до 600х4, гасна мрежа до Ø 60, топловод до Ø100 )

- Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре до 1.000 м (водовод Ø 200, канализација до Ø 300, електромрежа до 35 кV, ТТ мрежа до 600х4, гасна мрежа до Ø 60, топловод до Ø100 ) 

- Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре преко 1.000 м и већих капацитета

5.000,00 дин.

4.

- Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре преко 1.000 м и већих капацитета

10.000,00 дин. 

5. 

Приговор

500,00 дин.

6.  

Потврда пројекта парцелације и препарцелације

- до 2,0 ha

1.500,00 дин.

- од 2,0 до 5,0 ha

2.000,00 дин.

- од 5,0 до 10,0 ha

2.500,00 дин.

- преко 10,0 ha 

4.000,00 дин.

7. 

Потврда урбанистичког пројекта за комплекс

- до 2,0 h

2.000,00 дин.

- од 2,0 до 5,0 ha 

3.000,00 дин. 

- од 5,0 до 10,0 ha

5.000,00 дин.

- преко 10,0 ha

6.000,00 дин. 

8.

Решење 

1.000,00 дин.

9.

За препис акта, односно списа, по полутабаку оригинала

200,00 дин.

10.

Уверење и Потврде 

500,00 дин.

11.

Опомена којом се обвезник позива да плати таксу 

250,00 дин.
  

 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat