NASLOVNA GENERALNO LOKALNA SAMOUPRAVA OPŠTINSKA UPRAVA SLUŽBENI GLASNIK MATIČAR KONTAKT VESTI

PRETRAGA

 Grupa Gost
  Gost 0
  Trenutno  0
  Članova  4,361
  Ukupno  3,503,787
pregleda


TURIZAM Štampaj E-pošta

Turistička ponuda opštine Despotovac je izuzetno bogata i raznolika. Prirodne lepote, kao što su brdsko-planinski predeli, raznovrsnost flore i faune i rečni tokovi, pružaju dobre uslove za razvoj rekreacionog, lovnog i ribolovnog turizma i ostalih vidova turizma. Sa druge strane bogato kulturno istorijsko nasleđe ovoga kraja izuzetno je privlačna za arheologe, antropologe i kulturologe.

Beljanica

Planina Beljanica svojim preko 1000 m visokim bilom razdvaja Homolje od Resave. Najviši vrh planine je 1339 metara. Kraški sastav je uzrokovao prisustvo mnogobrojnih vrtača, jama, uvala i pećina. Centralna visoravan je uglavnom gola, a padine su pokrivene bukovim i hrastovim šumama, koje su povremeno i prašumskog tipa. U senkama velikih stabala ima dosta pečuraka, naročito vrganja. Moguće je da je Beljanica dobila ime zbog golih belih stena koje iznad gustih tamnih šuma blješte na suncu. Izvora ima dosta, ali u glavnom na ničim delovima planine. Brojne su pastirske kolibe, ali stalnih naselja nema.

Potes Lisine

Ispod planinskog visa Sokolica, najvišeg vrha Beljanice, iz kamena izvire snažno Veliko vrelo, koje posle par stotina metara pravi atraktivan vodopad- Veliki buk. Nedaleko od ovog vodopada priroda je opštini podarila još jedan- Prskalo.

Divljakovac

Predstavlja lepezastu prostranu krašku uvalu sa otvorom prema severozapadu. Periferija ove doline leži na oko 650 do 800 m nadmorske visine dok su njeni najniži delovi na oko 430m. Na severoistočnom obodu polja u masivu Babina glava nalazi se ulaz u veliku Resavsku pećinu. Po bogatsvu i raznobrojnosti nakita Resavska pećina opravdano nosi epitet resavske lepotice i spada u red najlepših i najposećenijih pećina u Srbiji. Svake godine ovu lepoticu vidi preko 40.000,00 posetilaca. Ostale pećine na ovom području nisu otvorene za posetioce a smatra se da ih ima preko 100.

Manastir Manasija

Zadužbina srpskog despota Stefana Lazarevića, sina kneza Lazara i Milice. Resava, kako se prvenstveno zvao, je grad-tvrđava, čija je osnova nepravilan poligon od dvanaest strana, Oko grada su masivne, kamene zidine, debljine do 3. m sa 11 kula, koje su opasivale grad. Kule su međusobno povezane, a najviša je despotova kula.

Grad muzej- Senjski rudnik

Rudarsko naselje na temelju burnih istorijskih zbivanja odigralo je značajnu ulogu kako u razvoju rudarstva u Srbiji tako i u istoriji radničkog pokreta, pa su naki od objekata stavljeni pod zaštitu sa idejom da se naselje oformi kao Grad muzej ugljarstva. Začetak industrijalizacije u Srbiji se upravo desio u Senjskom rudnik i otuda ovo mesto ima toliku vrednost.

I pored ovih uslova turizam na ovom području je relativno slabo razvijen zbog neiskorišćenog prirodnog potencijala i nedovoljnog ulaganja u razvoj turizma i oskudnog smeštajnog kapaciteta.

Rečke

Beljanica bi ostala neupadljiv krečnjački masiv da je voda i vreme nisu uobličili i pretvorili u predeo neobične lepote. Talasi Resave su usekli duboku klisuru između Beljanice i Kučajskih planina, kiše su izbrazdale vršne stene, snažna vrela koja izbijaju iz kamena su napravila neobične vodopade, a vodene kapi su neverovatnom strpljivošću i filigranskom preciznošću stvorile čudesni nakit u tami mnogobrojnih pećina.

Bujna vegetacija i slaba naseljenost pružaju sigurno utočište brojnim životinjskim vrstama. U lovištu ima divljih svinja, jelena, srna, divljih mačaka, zečeva, fazana, prepelica... U Resavi se kriju pastrmke, krkuše, klenovi i beovice.

Polazna tačka za obilazak Beljanice je planinska kuća "Suvaja" u selu Lisine, na 376 m nadmorske visine. Selo Lisine se nalazi u proširenom delu kanjona Resave, što mu daje vrlo atraktivan izgled. Ispod planinskog visa Sokolica, iz kamena izvire snažno Veliko vrelo, koje posle par stotina metara pravi atraktivan vodopad. Voda koja se obrušava je vremenom napravila veliko udubljenje na kraškoj podlozi, i predstavlja najviši pojedinačni vodopad u Srbiji.

Rečke, se nalazi na severnoj strani planine Beljanice na nadmorskoj visini od 950m. Po dolini teku dve rečice, od kojih veća ponire u jednom od najdubljih ponora u Srbiji (Ivkov ponor - 156m).

Zbog izuzetne lepote vrelo, rečntok i vodopad su zašićeni kao park prirode. Par stotina metara dalje ova bezimena rečica uliva se u Rasinu.

Od planinske kuće vodi staza ka vrhu Beljanice. Uspon je na početku blag i staza prolazi kroz voćnjake i preko livada. Pored jedne planinske kolibe nailazi se na zanimljiv izvor; voda se skuplja u udubljenju stene i zahvata se i pije šupljom tikvom. Kod izvora prestaje zona pašnjaka i počinju bukove šume. Nagib se stalno povećava i uspon postaje izuzetno naporan, pa samo retki primećuju prijatnu stazu, "tapaciranu" suvim lišćem.

Ogromna bukova stabla prave gustu hladovinu, koja olakšava naporno pešačenje. Izlaskom iz šume prestaje i uspon. Pred nama se ukazuje lepa travnata visoravan, prošarana mnogobrojnim krečnjackim stenama. šetnja ivicom visoravni pruža mogućnost detaljnog razgledanja klisure reke Resave, koja je na površini od 10.000 ha proglašena za park prirode.

Silazak je sličan usponu - izuzetno strm. Posebno je zanimljiva leva pritoka Resave, Kločanica, koja ponire u uzanom kanjonu Suvaja. I ovaj kanjon proglašen je za park prirode.

Resava izvire na Kučajskim planinama, na visini od 1100 m. Posle 65 km toka uliva se u Veliku Moravu. U gornjem toku Resave je prašuma, rezervat Vitanovaca. Na zaštićenom području od oko 38 ha rastu ogromna bukova stabla. Kanjonski deo Resave dug je 25 km. Na svom toku, pored manastira Manasija, Despotovca i Svilajnca, to je mirna reka koja teže kroz široku kotlinu.

Busovata se nalazi na 1020 m nadmorske visine u severozapadnom delu Beljanice. Kroz krašku uvalu teče reka koja je duboko usečena u sedimentne naslage.

Beljanica i susedne Kučajske planine obiluju pećinama. Od oko 150 pećina desetak je proučeno, a samo Resavska pećna dostupna je posetiocima. Pravi naziv ove pećne je Divljakovača pećna, jer se nalazi na obodu istoimenog polja, koje deluje izuzetno pitomo i prijatno. Pećina je duga 2830 m, ali je za posetu uređeno samo 800 m. Ipak, ljubiteljima pećinskog nakita potreban je bar jedan sat za obilazak "Koncertne" i ostalih dvorana ove retko lepe pećine.

BANJA

Kao značajan prirodni turističi motiv u samom gradu je izvor termomineralne vode koji je uslovio postanak Despotovačke banje. Despotovačka banja je lečilište vekovne tradicije, čija je okolina bila naseljena još u praistorijsko doba, o čemu svedoče razni praistorijski nalazi, kao i za vreme Rimljana kada su ovde postojala naselja, na sta ukazuju ostaci rimskog puta i utvrđenja.

Prvi značajniji podaci o Despotovačkoj banji objavljeni su između dva svedska rata. Prema objavljenim podacima 1922. godine "kod izvora je napravljena jedna zgrada od slabog materijala sa bazenom za kupanje". U to vreme, tu je dolazio narod radi lečenja samo iz okoline, a tek kasnije i turisti iz drugih krajeva.

Po podacima iz 1937. godine, broj posetilaca iznosio je 542, a 1938. bilo je 587 posetilaca.

Konačno, 1967. godine, ozidana je zgrada na samom termalnom izvoru, tako da se do vrela silazilo niz nekoliko stepenika. U banjskom krugu stavljena je oznaka za banju. U ovu banju dolazili su meštani okolnih sela i tek poneki turista. Pored banje radila je i gostionica.

Godine 1975. "Geoinstitut" je uradio kompletnu hemijsku analizu vode. Po toj analizi reč je o hidrokarbonatno-kalcijsko-magnezijskoj vodi, male mineralizacije (suvi ostatak 310 mg/l) i temperature od 26C. jedino je povećana koncentracija gvožđa (ukupno 1.4 mg/l). Godine 1991. "Geoinstitut" je uradio novi projekat. U njemu se pominju temperatura i podaci o hemizmu iz 1975., izdašnost od oko 2 l/s. Godine 1997. "Geoinstitut" je, po završetku istražnog bušenja, uzeo ukupno 7 uzoraka podzemne vode, i to iz glavne kaptače, istražnih bušotina B1,B4,B5, B6 i kopanih bunara sa Norton pumpama N1 i N2.

 
MATIČNI BROJ: 

 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat