БУЏЕТ

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ


ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ


БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ


ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРИЛОЗИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2017. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ


БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ


ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2016.ГОДИНУ

ПРИЛОЗИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2016.ГОДИНУ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2016.ГОДИНУ

ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2016.ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ


 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ


ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ

ПРИЛОЗИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2015. ГОДИНЕ


ИЗВЕШТАЈИ О РЕВИЗИЈИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ


ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ДЕСПОТОВАЦ И КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2012 - 31.12.2013. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И ПРАВВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2011. ГОДИНУ