БУЏЕТ

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ


Упутство за припрему буџета за 2022. годину

Одлукa о буџету општине Деспотовац за 2021. годину

Грађански водич кроз Одлуку о буџету општине Деспотовац за 2021. годину

Одлукa о буџету општине Деспотовац за 2020. годину

Одлука о буџету општине Деспотовац за 2019. годину

Одлука о буџету општине Деспотовац за 2018. годину

Одлука о буџету општине Деспотовац за 2017. годину

Одлука о буџету општине Деспотовац за 2016. годину

Одлука о буџету општине Деспотовац за 2015. годину


ИЗВЕШТАЈИ О РЕВИЗИЈИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ


Извештај о ревизији правилности пословања општине деспотовац у делу који се односи на преузимање обавеза ознад одобрених апропријација, спровођења поступака јавних набавки и расходе за запослене за 2017. годину

Извештај о контроли материјално финансијског пословања Општинске управе Деспотовац и консолидованих финансијских извештаја општине Деспотовац за период 01.01.2012 - 31.12.2013. године

Извештај о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Деспотовац за 2011. годину