ДОКУМЕНТА
1. ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛОВА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ВИТАНЦЕ, МИЛИВА, ПЛАЖАНЕ, ВЕЛИКИ ПОПОВИЋ, МЕДВЕЂА И ЈАСЕНОВО
2. ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 2013-2020
3. ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 2016 - 2018
4. ЛОКАНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИЗБЕГЛА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА 2015 - 2018
5. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ (објављен 14.06.2018)

6. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

7. ЕЛАБОРАТ УЛИЧНОГ СИСТЕМА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

8. ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА