ДОКУМЕНТА
1. ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛОВА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ВИТАНЦЕ, МИЛИВА, ПЛАЖАНЕ, ВЕЛИКИ ПОПОВИЋ, МЕДВЕЂА И ЈАСЕНОВО
2. ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 2013-2020
3. ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 2016 - 2018
4. ЛОКАНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИЗБЕГЛА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА 2015 - 2018
5. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

6. ЕЛАБОРАТ УЛИЧНОГ СИСТЕМА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ