ТАКСЕ


ТАКСЕ


1. Таксе - Пријава радова

2. Таксе - Привремена грађевинска дозвола

3. Таксе - Локацијски услови

4. Таксе - Решење о одобрењу

5. Таксе - Исправка грешке у решењу

6. Таксе - Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу

7. Таксе - Грађевинска дозвола

8. Таксе - Употребна дозвола