Обустава саобраћаја од Водне до Пањевца

ОБУСТАВА САОБРАЋАЈА ОД ВОДНЕ ДО ПАЊЕВЦА

Обавештавамо вас да ће предузеће за путеве "Крагујевац" д.о.о из Крагујевца по налогу управљача државног пута Ј.П. "Путеви Србије" дана 08.05.2020.године отпочети са извођењем радова на замени плочастог пропуста на државном путу IIA-186 у месту Сладаја.

Како није могуће обезбедити одвијање саобраћаја за време извођења радова, Министарство саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре је на основу пројектне документације издало Решење о измени режима саобраћаја којим се на деоници Водна - Пањевац обуставља саобраћај и који ће важити за време извођења радова.

Обустава саобраћаја на поменутој деоници ће трајати у периоду од 08.05.2020. до 31.07.2020. године, a у том периоду грађани могу користити правац Деспотовац - Буковац - Пањевац.