ПРЕДУЗЕТЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ПРОТИВ ПОПЛАВА

ПРЕДУЗЕТЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ПРОТИВ ПОПЛАВА 

Услед неочекивано великих падавина за ово доба године, штаб за ванредне ситуације општине Деспотовац обавио превентивне радове изградње насипа на водотоку реке Ресаве као и чишћења Ханског потока и речног канала Јаруге

Владан Гавриловић, члан општинског штаба за ванредне ситуације, каже да су обављени следећи радови: „У првој половини марта, како би се превентивно деловало на обилне падавине и могућност изливања Ресаве, изграђен је насип на водотоку реке у МЗ Милива. Насип је изграђен у дужини од приближно 200 метара и висине до 80 центиметара.“

За поменуте радове, ангажоване су машине локалних извођача које су биле на располагању. У изградњи насипа учествовали су, поред целокупног општинског руководства, рудари РМУ „Рембас“ Ресавица, КСП „Стан“ ЈП Деспотовац и мештани МЗ Милива.

„Насип је направљен од џакова са ризлом, песком и шутом са локалних депонија. Празне џакове обезбедило је ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Морава“ РЈ „Велика Морава“ из Ћуприје. Од добијених 5000 џакова, утрошено је 2520, од чега је известан број остављен у резерви. Осим насипа извршени су и радови на чишћењу стубова Плавог моста и Брестовца од нанетог шибља, грања и дрвећа. Због промена природног тока реке Ресаве у МЗ Стрмостен, претила је опасност изливања и угрожавања оближњих кућа, те је извршено и враћање реке у природно корито“, каже Гавриловић.

Обављено је и превентивно чишћење вода другог реда, које се налазе под ингеренцијом локалне самоуправе. „Хански поток је очишћен у потпуности, док је речно корито Јаруге обрађено делимично због теренских услова. Завршетак радова на каналу Јаруге планиран је до краја године“, закључио је Гавриловић.