Оглас - Дом здравља Деспотовац

 

Оглас о давању у закуп пословних просторија Дома здравља Деспотовац  ради обављања апотекарске делатности:

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп пословног простора - непокретности у јавној својини путем јавног надметања