ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Годишњи план инспекцијског надзора за 2017. годину:

 

 

1. Годишњи план инспекцијског надзора за 2017 - Инспекција за путеве,

2. Годишњи план инспекцијског надзора за 2017 - Саобраћајна инспекција,

3. Годишњи план инспекцијског надзора за 2017 - Комунална инспекција,

4. Годишњи план инспекцијског надзора за 2017 - Инспектор теренске контроле,

5. Годишњи план инспекцијског надзора за 2017 - Инспекције за заштиту животне средине,

6. Годишњи план инспекцијског надзора за 2017 - Грађевинске инспекције.