ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА

На основу члана 16 Одлуке о наградама и признањима општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/07, 4/10 и 4/11), Комисија за доделу награда и признања Скупштине општине Деспотовац, расписује 

 

П О З И В 

ПРАВНИМ ЛИЦИМА, УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА И ГРУПАМА ГРАЂАНА 

 

Да до 20.05.2018. године Комисији за доделу награда и признања, доставе иницијативе и предлоге, са образложењем, за доделу награда и признања општине Деспотовац.

Иницијативу за проглашење почасног грађанина општине Деспотовац могу покренути предузећа, установе, друштвене организације, политичке странке и друга правна лица, као и одборници (најмање 10 одборника) и група грађана општине Деспотовац (најмање 100 грађана) и то за лице за које сматрају да је својим радом и деловањем посебно допринело развоју и афирмацији општине Деспотовац и које ужива изузетно велики углед у општини Деспотовац. 

За ''Златну плакету општине Деспотовац'', ''Плакету општине Деспотовац'' и ''Диплому општине Деспотовац'', предлоге могу поднети правна лица, удружења грађана и групе грађана (10 грађана), који имају седиште, односно пребивалиште на територији општине Деспотовац и то:

 

- за ''Златну плакету општине Деспотовац'', могу се предложити предузећа, установе, удружења, месне заједнице, клубови и други колективни субјекти, за које се сматра да су постигли изузетне и врхунске резултате у области привреде, односно другим областима којим се обаве;

- за ''Плакету општине Деспотовац'', могу се предложити грађани и појединци општине Деспотовац за које се сматра да су постигли изузетне резултате у области привреде, друштвених делатности, за животно дело, за учињена дела која по свом значењу представљају општу вредност моралне или материјалне природе и за дело које на несумњив начин афирмише вредност општине Деспотовац и 

- за ''Диплому општине Деспотовац'', могу се предложити студенти и ученици за постигнуте резултате током школовања за проназалаштво и изуме, као и остварене резултате на такмичењима која организују Министарство просвете,  универзитети и научне институције. 

 

Иницијативе и предлоге, у затвореним ковертама, доставити на адресу:

 ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ 

- За Комисију за награде и признања - 

35213 ДЕСПОТОВАЦ 

улица Милосава Здравковића Ресавца број 4