ПРАВИЛНИЦИ

Правилнике Општинске управе Деспотовац можете преузети на линку испод:

Правилник o Eуслугама, Eписарници и коришћењу система за размену података у Oпштинској управи Деспотовац

Правилник о заштити података о личности у Општинској управи Деспотовац

Правилник о безбедности информационо - комуникационог система Опшинске управе Деспотовац

Правилник о материјалној и дисциплинској одговорности запослених у Општинској управи Деспотовац

Правилник о оцењивању запослених у Општинској управи Деспотовац

Правилник о видео надзору Општинске управе Деспотовац

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Општинској управи Деспотовац

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе, Правобранилаштва општине Деспотовац, Интерне ревизије и Кабинета председника општине