ПРАВИЛНИЦИ

Правилнике Општинске управе Деспотовац можете преузети на линку испод:

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе Деспотовац

Измена и допуна Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе Деспотовац

Правилник о материјалној и дисциплинској одговорности запослених у Општинској управи Деспотовац

Правилник о оцењивању запослених у Општинској управи Деспотовац