ОДОБРЕНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛИЦЕ ВУЛЕТА ПОПОВИЋА

ОДОБРЕНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛИЦЕ ВУЛЕТА ПОПОВИЋА

 Општина Деспотовац добија 4,7 милиона динара из буџета Републике Србије за реализацију идејног пројекта „Рехабилитација улице Вулета Поповића у оквиру постојеће регулације“

Одлуком о расподели и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – „Градимо заједно“, Министарство привреде Републике Србије одобрило општини Деспотовац средства за реализацију поднетог пројекта. („Службени гласник РС“, бр.18/2018, објављен 9.3.2018. године)

Улица Вулета Поповића се простире од зграде Центра за социјални рад ка селу Војник у дужини од приближно 300 метара. С обзиром да се укршта са главном улицом, представља главну саобраћајницу која повезује село Војник са Деспотовцем. Поред наведеног, улица се користи и као део заобилазнице за саобраћај теретних возила.

Разлоге са подношење пројекта објашњава Никола Милошевић, помоћник председника општине: „Сам коловоз у улици је у јако лошем стању, као и тротоари, који су на једној страни и непроходни, па је пешацима једина алтернатива за кретање улицом сам коловоз. Важно је напоменути да ученици из села Војник похађају основну школу у Деспотовцу и да већина њих, на путу до школе, пролази управо туда.“

Због нагиба терена, испод једног тротоара налази се канал који одводи атмосферске воде ка Јаруги, а који се због дотрајалости често затвара материјалом који вода са собом наноси, те долази до изливања воде на коловоз, све до уливања у кишну канализацију.

„Реализацијом пројекта добила би се модерна улица са лепо уређеним тротоарима за пешаке читавом дужином улице као и решено питање каналисања атмосферских вода. Што је најбитније, значајно би се подигао ниво безбедности свих учесника у саобраћају“, оптимистично је закључио Милошевић.