Документа грађана оверавају јавни бележници

ОД 1. МАРТА ДОКУМЕНТА ГРАЂАНА ОВЕРАВАЈУ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ

  

Општинска управа Деспотовац д 1. марта 2017. године није више надлежна за обављање поверених послова овере потписа, преписа и рукописа.

Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа (“Сл. гласник РС“ бр. 93/2014 и 22/2015) који је донела Скупштина Републике Србије у августу 2014. године предвиђено је да од 01.03.2017. године послове овере врше искључиво јавни бележници.

Сва документа, а реч је о потврдама, овлашћењима, уверењима, купопродајним уговорима, дипломама и другим документима које су грађани до сада оверавали на Писарници Општинске управе Деспотовац због примене новог законског прописа овераваће их код јавних бележника.