Обавештење за Такси превознике

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ТАКСИ ПРЕВОЗНИКЕ

Обавештавају се такси превозници (предузетници и возачи) да је ступио на снагу Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“, број 68/15) и Одлука о такси превозу на територији општине Деспотовац („Сл.гласник општине Деспотовац, број 11/2017), те је потребно извршити усклађивање пословања са наведеним прописима. Рок за усклађивање је 30.03.2018. године, а пријем захтева са пратећом документацијом почиње 1.2.2018.године. 

Такси превозници (предузетници и возачи), сходно Закону и Одлуци о такси превозу на територији општине Деспотовац, имају обавезу да прибаве од надлежне управе такси дозволу за возаче, такси дозволу за возило и евиденциони број за возило.

За све потребне информације обратити се Општинској управи општине Деспотовац, канцеларија број 7 (приземље). Контакт телефон је 035/613-693.

 Грб општине Деспотовац