Конкрси за доделу бесповратних средстава за задруге

Конкурс за доделу бесповратних средстава за оснивање нових задруга и инвестиционе пројекте

Министарство за регионални развој и рад јавних предузећа је расписало конкурс за доделу бесповратних средстава за оснивање нових задруга и инвестиционе пројекте постојећих у 2017. години.

Како би сви потенцијално заинтересовани имали прилике да се детаљно упознају са програмом, процедуром конкурисања и прикупљања потребне пратеће документације, Општина Деспотовац у сарадњи са Регионалном агенцијом за економски развој Шумадије и Поморавља из Крагујевца, у наредном периоду пружаће неопходну консултантску и техничку подршку како би пријаве из Општине Деспотовац задовољиле све потребне критеријуме и имале боље шансе за реализацију.

Позивају се сви заинтересовани да до 11.08.2017. године дођу у Општину Деспотовац,  канцеларији бр. 17, како би били евидентирани и обавештени о даљим активностима.

Средства су опредељена за следеће мере:

 1. Максималан износ од 6.250.000,00 динара намењен као наменски економско-финансијски подстицај за формирање нових земљорадничких задруга у циљу повећања обима производње и утицаја на развој пољопривреде у срединама у којима се оснивају.

 2. Максималан износ од 12.500.000,00 рсд намењен је као економско-финансијски подстицај за пројекте постојећих земљорадничких задруга које имају за циљ повећање обима производње и стварање могућности за нова запошљавања.

Општи циљ овог програма је системско унапређење квалитета живота у руралним срединама и унапређења конкурентности пољопривредних произвођача кроз равноправну расподелу дохотка и повећање економских могућности.

Конкурсом ће се финансирати набавка животиња за повећање стада, вишегодињих засада, опреме за производњу меса и млека, набавка опреме и пољомеханизације за повећање производње и унапређења квалитета воћа, поврћа и друге биљне производње, изградња објеката и набавка опреме за потребе повећања капцитета постојеће производње, повећање продуктивности и квалитета, обезбеђење више фазе прераде производа и набавке опреме за повећање извоза и бољу тржишну позиционираност.

Рок за подношење пријава по наведеном конкурсу је 1. октобра 2017. године, а детаљне информације се могу наћи на на сајту кабинета министра без портфеља задуженог за регионални развој и рад јавних предузећа http://www.mbprr.gov.rs/konkursi.php .