Јавни конкурс цркве и верске заједнице

 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЦРКВИ И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

1. Образац бр.1 - Пријавни образац

2. Образац бр.2 - Предлог пројекта

3. Образац бр.3 - Буџет пројекта

4. Образац бр.4 - Изјава