Више средстава за социјално угрожене у Деспотовцу

Више средстава за социјално угрожене у Деспотовцу

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин је у среду 15. марта ове године у Палати „Србија“ са представницима 123 локалне самоуправе потписао уговоре о наменским трансферима намењеним развоју постојећих и успостављању нових услуга социјалне заштите.

Прошле године је за наменске трансфере за било издвојено 400 милиона динара док ће ове године из буџета за ту сврху бити издвојено 700 милиона динара.

 

Како је речено, наменски трансфери намењени су развоју постојећих и успостављању нових услуга социјалне заштите (дневни боравци, дневни клубови, помоћ у кући, прихватилишта, прихватне станице, свратишта, становање уз подршку, лични пратилац детета, саветодавно терапијске услуге) у свим локалним самоуправама које су испод републичког просека развијености.

 

У име Општине Деспотовац, Уговор је потписао Ненад Јовановић, заменик председника Општине Деспотовац.

Будући да су средства за наведене намене у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања скоро удвостручена, Општина Деспотовац ће за наведене намене у 2017. години имати на располагању преко 4 милиона динара и бити у прилици да преко Центра за социјални рад знатно више помогне социјално угрожене грађане.