СКУПШТИНСКА АКТА

Записник са 21. Седнице Скупштине општине Деспотовац одржане 29. јуна 2023. године

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕДНИЦУ СО ДЕСПОТОВАЦ