ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

Заменик Председника општине

Ненад Јовановић