ОВЛАШЋЕЊА

СПИСАК ОВЛАШЋЕНИХ ЛИЦА ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ДЕСПОТОВАЦ

1. Овлашћење Миломир Богојевић

2. Овлашћење Душан Стефановић

3. Овлашћење Лана Добросављевић

4. Овлашћење Небојша Богојевић

5. Овлашћење Горан Грујић

6. Овлашћење Биљана Драгомировић

7. Овлашћење Душан Милановић

8. Овлашћење Славојка Марјановић

9. Овлашћење Бобан Белоица

10. Овлашћење Горан Стјепић

11. Овлашћење Миљан Милосављевић

12. Овлашћење Маријана Милетић

13. Овлашћење Гордана Јаблановић

14. Овлашћење Јелена Рацић

15. Овлашћење Драган Милутиновић

16. Овлашћење Ивана Максимовић

17. Решење Предраг Тимотијевић

18. Овлашћење Душан Ивковић

19. Овлашћење Иван Антић 

20. Овлашћење Емил Милетић