КОНКУРСИ

КОНКУРСИ - 2017


Закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Деспотовац за постављање гаража

Одлука о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Деспотовац

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп гређевинског земљишта у јавној својини општине за постављање гараже


Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Деспотовац у 2017. години

Решење о додели средстава из буџета општине Деспотовац за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2017. годину

Информација за учеснике конкурса

Решење о именовању Комисије

1. Образац 1 - Пријава за пројектно суфинансирање из области информисања

2. Образац 2 - Наративни и финасијски извештај

3. Образац 1 - Буџет пројекта

4.  Образац 2 - Финасијски део извештаја


Јавни конкурс за доделу средстава буџета општине намењених пројектима невладиним организацијама – осталим друштвеним организацијама и удружењима грађана

Правилник о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења

1. Образац 1 - Пријава за учешће на конкурс

2. Образац 2 - Предлог пројекта/програма

3. Образац 3 - Буџет пројекта

4. Образац 4 - Изјава

5. Образац 5 - Наративни извештај


Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Деспотовац за финансирање пројеката цркви и верских заједница

1. Образац 1- Пријава за учешће на конкурсу (цркве и верске заједнице)

2. Образац 2 - Предлог пројекта/програм (цркве и верске заједнице)

3. Образац 3 - Буџет пројекта (цркве и верске заједнице)

4. Образац 4 - Изјава (цркве и верске заједнице)

5. Образац 5 - Наративни извештај


КОНКУРС - ПОЉОПРИВРЕДА

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

1. Конкурс за доделу средстава за Регрес за репродуктивни материјал (Вештачко осемењавање стоке)

2. Конкурс за Инвестиције у физичку имовину средстава пољопривредних газдинства

3. Конкурс за Инвестиције за прераду и маркетинг пољопривредних производа

4. Конкурс за Подстицаје за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству (Субвенционисање матичења стоке)

5. Конкурс за доделу средстава за набавку хране и ветеринарске услуге за остављену женску телад отељену 2017. године

6. Конкурс за доделу средстава за Подстицаје за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју


Јавна лицитација за издавање места по основу закупа на јавним и другим површинама у циљу организације пијачне продаје робе на простору пијаце у Деспотовцу путем јавног надметања