КОНКУРСИ

КОНКУРСИ И ОГЛАСИ 2018


ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА И ЂАЦИМА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОДИНИ

1. Јавни конкурс за доделу стипендија студентима са подручја општине Деспотовац у школској 2018/2019. години

2. Јавни позив за доделу стипендија ученицима средњих школа и студентима из осетљивих друштвених група са подручја општине Деспотовац у школској 2018/2019. години

3. Услови за доделу стипендије општине Деспотовац

4. Образац 1- Пријава на конкурс студената

5. Образац 2 - Пријава на јавни позив студената

6. Образац 4 - Изјава да није корисник стипендије из општинског или републичког буџета

7. Образац 5 - Уверење Фонда ПИО


РАНИ ЈАВНИ УВИД У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА "ЛИСИНЕ", ПОДЦЕЛИНА ЦЕНТАР 1


ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ШУМСКЕ КУЋЕ ЗА ПОВРЕМЕНИ БОРАВАК НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 3900/4 К.О. СТРМОСТЕН, ПОТЕС "ЛИСИНЕ" НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ


ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ - РАСХОДОВАНИХ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ


ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА ЗА СВЕ КОНКУРСЕ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА IV МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ВИТЕШТВА „JUST OUT“, 24- 26.08.2018. ГОДИНЕ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ У 2018. ГОДИНИ

ОДЛУКУ О РАСПОРЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НАМЕЊЕНА ПРОЈЕКТНОМ СУФИНАНСИРАЊУ У 2018. ГОДИНИ

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ

Решење о додели средстава из буџета општине Деспотовац за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2018. годину


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ ПОМОЋИ КРОЗ КУПОВИНУ 2 СЕОСКЕ КУЋЕ И ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОМОЋИ У ВИДУ НАБАВКЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ КУЋНИХ АПАРАТА/НАМЕШТАЈА

Коначна ранг листа реда првенства за доделу помоћи за решевање стамбених потреба избеглица на територији општине Деспотовац кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛУЦИ

Одлука о решевању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће и доделом пакета помоћи са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2018. ГОДИНИ

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

3. Образац бр.3

4. Образац бр.4

Листа предлога пријављених програмских активности и пројеката


Јавна лицитација за издавање места по основу закупа на јавним и другим површинама на дан вашара у Деспотовцу 21.07.2018 године Св.Прокопије путем достављања писмених понуда

Јавна лицитација за издавање места на вашару у Деспотовцу Св. Прокопије у дане 20, 21 и 22.07.2018. године  Скица простора на Вашаришту у Деспотовцу


Јавна лицитација за издавање места по основу закупа на јавним и другим површинама у циљу организације пијачне продаје побе на простору пијаце у Деспотовцу путем јавног надметања


ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЗА ПОСТАЉАЊЕ ЛЕТЊИХ БАШТИ

1. Образац понуде и Изјава

2. Обавештење за понуђаче


ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЗА ПОСТАЉАЊЕ КИОСКА

1. Образац понуде


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2018. ГОДИНИ

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

3. Образац бр.3

4. Образац бр.4

Решење о додели средстава из буџета општине Деспотовац којима се финансирају/суфинансирају пројекти из области културе у 2018. години


СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ У 2018. ГОДИНИ

1. Конкурс за доделу средстава за Регрес за репродуктивни материјал (Вештачко осемењавање стоке) у 2018. години

2. Конкурс за Инвестиције у физичку имовину средства пољопривредних газдинства у 2018. години

3. Конкурс за Подстицаје за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству (Субвенционисање матичења стоке)

4. Конкурс за доделу средстава за набавку хране и ветеринарске услуге за остављену женску телад отељену у 2018. години

5. Јавни позив за доделу средставa  банкама за субвенционисање банкарских готовинских кредита намењених регистрованим пољопривредним газдинствима на територији општине Деспотовац


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОКГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

3. Образац бр.3

4. Образац бр.4

Листа предлога пријављених пројеката

Одлука о додели средстава из буџета општине Деспотовац намењених за суфинансирање програмских активности и пројеката из области пољопривреде и руралног развоја


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2018. ГОДИНИ

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

3. Образац бр.3

4. Образац бр.4

Листа предлога пријављених програмских активности и пројеката

Одлука о расподели средстава за суфинансирање програмских активности и пројеката из области спорта у општини Деспотовац


ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ КРОЗ ПОДРШКУ НЕПОЊОПРИВРЕДНИМ АКТИВНОСТИМА


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НАМЕЊЕНИХ ПРОЈЕКТИМА НЕВЛАДИНИХ И ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ

1. Образац бр.1 - Пријавни образац

2. Образац бр.2 - Предлог пројекта

3. Образац бр.3 - Буџет пројекта

4. Образац бр.4 - Изјава

Листа предлога пријављених програмских активности и пројеката

Одлука о додели средстава из буџета општине Деспотовац намењених за финансирање пројеката и програма удружења


ЈАВНИ КОНКУРС ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1. Образац бр.1 - Пријавни образац

2. Образац бр.2 - Предлог пројекта

3. Образац бр.3 - Буџет пројекта

4. Образац бр.4 - Изјава

ЛИСТА ПРЕДЛОГА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА И ЂАЦИМА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018 ГОДИНИ

1. Јавни конкурс за доделу стипендија студентима са подручја општине Деспотовац у школској 2017/2018 години

2. Јавни позив за доделу стипендија ученицима средњих школа и студентима из осетљивих друштвених група са подручја општине Деспотовац у школској 2017/2018 години

3. Услови за доделу стипендије општине Деспотовац

4. Образац 1- Пријава на конкурс студената

5. Образац 2 - Пријава на јавни позив студената

6. Образац 3 - Уверење МУП-а о пребивалишту

7. Образац 4 - Изјава да није корисник стипендије из општинског или републичког буџета

8. Образац 5 - Уверење Фонда ПИО

9. Образац 6- Изјава о прихватању услова конкуса


Јавни конкурс за утврђивање категоризације спортких организација са седиштем на територији општине Деспотовац

Упитник за категоризацију спортске организације

Категоризација - Предлог ранг листе

Одлука о ранг листи спортских организација на територији општине Деспотовац


Јавна лицитација за издавање места по основу закупа на јавним и другим површинама у циљу организације пијачне продаје робе на простору пијаце у Деспотовцу путем јавног надметања


Јавни позив за прикупљање понуда пословних банака за краткорочно кредитирање микро, малих и средњих привредних субјеката и предузетника уз учешће општине Деспотовац у субвенционисању дела камате


КОНКУРСИ И ОГЛАСИ 2017


Јавни конкурс цркве и верске заједнице

1. Образац бр.1 - Пријавни образац

2. Образац бр.2 - Предлог пројекта

3. Образац бр.3 - Буџет пројекта

4. Образац бр.4 - Изјава

5. Образац извештаја

6. Одлука о додели средстава за цркве и верске заједнице


 

Јавни конкурс удружења грађана

Правилник удружења грађана

1. Образац бр.1 - Пријавни образац

2. Образац бр.2 - Предлог пројекта

3. Образац бр.3 - Буџет пројекта

4. Образац бр.4 - Изјава

5. Образац извештаја

6.  Одлука о додели средстава Удружењима грађана