КОНКУРСИ

КОНКУРСИ - 2018


ЈАВНИ КОНКУРС ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1. Образац бр.1 - Пријавни образац

2. Образац бр.2 - Предлог пројекта

3. Образац бр.3 - Буџет пројекта

4. Образац бр.4 - Изјава


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА И ЂАЦИМА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018 ГОДИНИ

1. Јавни конкурс за доделу стипендија студентима са подручја општине Деспотовац у школској 2017/2018 години

2. Јавни позив за доделу стипендија ученицима средњих школа и студентима из осетљивих друштвених група са подручја општине Деспотовац у школској 2017/2018 години

3. Услови за доделу стипендије општине Деспотовац

4. Образац 1- Пријава на конкурс студената

5. Образац 2 - Пријава на јавни позив студената

6. Образац 3 - Уверење МУП-а о пребивалишту

7. Образац 4 - Изјава да није корисник стипендије из општинског или републичког буџета

8. Образац 5 - Уверење Фонда ПИО

9. Образац 6- Изјава о прихватању услова конкуса


Јавни конкурс за утврђивање категоризације спортких организација са седиштем на територији општине Деспотовац

Упитник за категоризацију спортске организације


Јавна лицитација за издавање места по основу закупа на јавним и другим површинама у циљу организације пијачне продаје робе на простору пијаце у Деспотовцу путем јавног надметања


Јавни позив за прикупљање понуда пословних банака за краткорочно кредитирање микро, малих и средњих привредних субјеката и предузетника уз учешће општине Деспотовац у субвенционисању дела камате


КОНКУРСИ - 2017


Јавни конкурс цркве и верске заједнице

1. Образац бр.1 - Пријавни образац

2. Образац бр.2 - Предлог пројекта

3. Образац бр.3 - Буџет пројекта

4. Образац бр.4 - Изјава

5. Образац извештаја

6. Одлука о додели средстава за цркве и верске заједнице


 

Јавни конкурс удружења грађана

Правилник удружења грађана

1. Образац бр.1 - Пријавни образац

2. Образац бр.2 - Предлог пројекта

3. Образац бр.3 - Буџет пројекта

4. Образац бр.4 - Изјава

5. Образац извештаја

6.  Одлука о додели средстава Удружењима грађана