ИЗВЕШТАЈИ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ


ИЗВЕШТАЈИ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ЗА 2021. ГОДИНУ


1. Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове за 2021. годину - објављен 30.03.2022. године


ИЗВЕШТАЈИ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ЗА 2020. ГОДИНУ


1. Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове за 2020. годину  - објављен 30.03.2021. године