НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРАВОБРАНИЛАШТВО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЕСТИ КОНТАКТЈАВНЕ НАБАВКЕ АРХИВА Štampaj E-pošta


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019


Јавна набавка мале вредности - Штампање пропагандног материјала за потребе Општинске управе Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ÐŸÐžÐ—ИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ÐžÐ”ЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


Јавна набавка мале вредности - ÐÐ°Ð±Ð°Ð²ÐºÐ° угоститељских услуга за потребе Општинске управе Деспотовац  и прославу Нове године запослених у Општинској управи Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ÐŸÐžÐ—ИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ÐžÐ”ЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ÐŸÐžÐ—ИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ÐžÐ”ЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ÐžÐ‘АВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ÐŸÐžÐ—ИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ÐžÐ‘АВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ÐžÐ”ЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ÐžÐ‘АВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА


Јавна набавка мале вредности - Набавка рачунара, штампача, копир апарата и остале рачунарске опреме и телевизора

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ÐŸÐžÐ—ИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ÐžÐ”ЛУКА О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ÐžÐ”ЛУКА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ÐšÐžÐÐšÐ£Ð Ð¡ÐÐ ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНА БР.1 ÐžÐ”ЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка  - Ð ÐµÐºÐ¾Ð½ÑÑ‚рукција мултифункционалне сале Дома културе у Деспотовцу фаза 3

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ÐŸÐžÐ—ИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ÐžÐ”ЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТАВИ ПОСТУПКА ÐžÐ‘АВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА


Јавна набавка  - ÐŸÑ€Ð¾Ñ˜ÐµÐºÑ‚овање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у оквиру објекта Техничке школе Деспотовац и пратећих инфраструктурних инсталација, по систему „кључ у руке“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ÐŸÐžÐ—ИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ÐžÐ”ЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ÐžÐ‘АВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТИМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА


ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - КОТЛАРНИЦА ÐžÐ‘АВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА


Јавна набавка - Зимско одржавање путева и улица у општини Деспотовац у зимској сезони 2019/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ÐŸÐžÐ—ИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ÐžÐ”ЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ÐžÐ‘АВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка - Реконструкција и енергетскасанација објекта Општинске управе општине Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ÐŸÐžÐ—ИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ÐŸÐžÐˆÐÐ¨ÐŠÐ•ÐŠÐ• КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1 ÐŸÐžÐˆÐÐ¨ÐŠÐ•ÐŠÐ• КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.2 ÐžÐ”ЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ÐžÐ‘АВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности - Набавка машине и опреме за економско оснаживање интерно расељених лица

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ÐŸÐžÐ—ИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Ð˜Ð—МЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1 ÐžÐ‘АВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ÐŸÐ Ð•Ð‹Ð˜Ð¨Ð‹Ð•Ð ТЕКСТ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ÐžÐ”ЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ÐžÐ‘АВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности - Израда пројектно â€“ Ñ‚ехничке документације за систем даљинског надзора и управљања водовод ном мрежом у општини Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ÐŸÐžÐ—ИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ÐžÐ‘АВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности -Израда пројектно – техничке документације за реконструкцију водоводне мреже од азбестно-цементних цеви у граду Деспотовцу 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ÐŸÐžÐ—ИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ÐžÐ”ЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ÐžÐ‘АВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности - Ð£ÑÐ»ÑƒÐ³Ðµ кетеринга за потребе учесника витешког фестивала "ЈУСТ ОУТ"

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ÐŸÐžÐ—ИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


Јавна набавка мале вредности - Ð£ÑÐ»ÑƒÐ³Ðµ превоза посетилаца и учесника витешког фестивала "JUST OUT" у Деспотовцу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ÐŸÐžÐ—ИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ÐžÐ”ЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


Јавна набавка мале вредности - Ð£ÑÐ»ÑƒÐ³Ðµ социјалне заштите - помоћ у кући

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ÐŸÐžÐ—ИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ÐŸÐžÐˆÐÐ¨ÐŠÐ•ÐŠÐ• КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1 Ð˜Ð—МЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1 ÐšÐžÐÐšÐ£Ð Ð¡ÐÐ ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕЋИШЋЕН ТЕКСТ БР.1 ÐžÐ‘АВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ÐžÐ”ЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ÐžÐ‘АВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности - ÐÐ°Ð±Ð°Ð²ÐºÐ° грађевинског материјала и опреме за побољшање услова становања интерно расељених лица

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ÐŸÐžÐ—ИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ÐžÐ”ЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  ÐžÐ‘АВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


 ÐˆÐ°Ð²Ð½Ð° набавка мале вредности - Ð£ÑÐ»ÑƒÐ³Ðµ штампања за потребе витешког фестивала "JUST OUT" у Деспотовцу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ÐŸÐžÐ—ИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ÐŸÐžÐˆÐÐ¨ÐŠÐ•ÐŠÐ• КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА БР.1 ÐžÐ‘АВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ÐšÐžÐÐšÐ£Ð Ð¡ÐÐ ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНА БР.1 Ð˜Ð—МЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ÐŸÐ Ð•Ð§Ð˜Ð¨Ð‹Ð•Ð ТЕКСТ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ÐžÐ”ЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 


Јавна набавка - Грађевински радови на рехабилитацији објеката - пропуста на деоници пута Буковац - Пањевац, општина Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ÐŸÐžÐ—ИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ÐžÐ”ЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ÐžÐ‘АВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  ÐžÐ”ЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА


Јавна набавка  - ÐŸÑ€Ð¾Ñ˜ÐµÐºÑ‚овање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у оквиру објекта Техничке школе Деспотовац и пратећих инфраструктурних инсталација, по систему „кључ у руке“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ÐŸÐžÐ—ИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Ð˜Ð—МЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1  ÐŸÐžÐˆÐÐ¨ÐŠÐ•ÐŠÐ• КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1 Ð˜Ð—МЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.2 ÐŸÐ Ð•Ð§Ð˜Ð¨Ð‹Ð•Ð ТЕКСТ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1 ÐŸÐ Ð•Ð§Ð˜Ð¨Ð‹Ð•Ð ТЕКСТ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.2 ÐŸÐžÐˆÐÐ¨ÐŠÐ•ÐŠÐ• КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.2 ÐŸÐžÐˆÐÐ¨ÐŠÐ•ÐŠÐ• КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.3  ÐžÐ”ЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ÐžÐ‘АВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА


Јавна набавка мале вредности - Ð£ÑÐ»ÑƒÐ³Ðµ штампања пропагандног материјала за сајмове

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ÐŸÐžÐ—ИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 


Јавна набавка  у отвореном поступку - Ð ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð½Ð¾ одржавање некатегорисаног пута за гробље у Сењском Руднику, општина Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ÐŸÐžÐ—ИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ÐžÐ”ЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ÐžÐ‘АВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Jавна набавка мале вредности - Набавка материјала за насипање макадамских  и некатегорисаних путева у општини Деспотовац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ÐŸÐžÐ—ИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ÐžÐ”ЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ÐžÐ‘АВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка  - Ð˜Ð·Ð½Ð°Ñ˜Ð¼Ñ™Ð¸Ð²Ð°ÑšÐµ трактора и такторске машине за равњања и сабијање атарских путева у општини ДеспотовацКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ÐŸÐžÐ—ИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ÐžÐ”ЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ÐžÐ‘АВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности - Набавка канцеларијског материјала

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ÐŸÐžÐ—ИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ÐŸÐžÐˆÐÐ¨ÐŠÐ•ÐŠÐ• КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1 ÐžÐ‘АВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ÐšÐžÐÐšÐ£Ð Ð¡ÐÐ ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНА БР.1


Јавна набавка мале вредности - Набавка услуга фиксне телефоније

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ÐŸÐžÐ—ИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ÐžÐ”ЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


Јавна набавка мале вредности - Набавка горива за потребе службених аутомобила

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ÐŸÐžÐ—ИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ÐžÐ”ЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ÐžÐ‘АВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка  - Ð˜Ð½Ð²ÐµÑÑ‚иционо одржавање сеоских улица у МЗ Ломница, ÐœÐ— Трућевац, МЗ Сладаја, МЗ Богава, МЗ Милива, МЗ Двориште и МЗ Брестово

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ÐŸÐžÐ—ИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ÐžÐ”ЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ÐžÐ‘АВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Јавна набавка мале вредности - Набавка грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоских кућа купљених за интеро Ñ€Ð°ÑÐµÑ™ÐµÐ½Ð° лица по програму Комесаријата за избеглице и миграције

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ÐŸÐžÐ—ИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ÐžÐ”ЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ÐžÐ‘АВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Планови јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки Општинске управе Деспотовац за 2019. годину

План јавних набавки Општинске управе Деспотовац за 2019. годину - Измена бр.1

План јавних набавки Општинске управе Деспотовац за 2019. годину - Измена бр.2

План јавних набавки Општинске управе Деспотовац за 2019. годину - Измена бр.3

План јавних набавки Општинске управе Деспотовац за 2019. годину - Измена бр.4


 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat