НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЕСТИ КОНТАКТУвид у бирачки списак PDF Štampaj E-pošta

На основу члана 14. став 1. и члана 15. и  Закона о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС'', број 104/09 и 99/11), тачке 4. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС'', број 15/12, 88/18, 67/20, 40/21, 90/21 и 16/22) и Одлуке о расписивању избора за народне посланике Народне скупштине (''Службени гласник РС'', број 22/22), Општинска управа општине Деспотовац

 

ИЗЛАЖЕ НА УВИД

ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ

ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

 

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Деспотовац, изложен је у седишту Општинске управе општине Деспотовац, улица Милосава Здравковића Ресавца број 4, канцеларија број 10.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Деспотовац, могу поднети Општинској управи општине Деспотовац у времену од 7,30 до 14,30 часова сваког радног дана, најкасније до дана закључења бирачког списка 18.03.2022. године.

Грађани могу, од расписивања избора, а најкасније пет дана пре закључења бирачког списка, односно до 12.03.2022. године, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Деспотовац (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.

Позивају се, нарочито, малолетна лица која стичу бирачко право најкасније на дан одржавања избора (укључујући и интерно расељена лица), да изврше увид у Јединствени бирачки списак, у циљу провере личних података.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка и  лице за пружање техничке подршке Општинске управе, дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Увид у Јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.


ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Број: 013-2-2/2022-04 од 16.02.2022. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Јаблановић Гордана, дипл.прав. 

 
< Prethodno   Sledeće >

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat