НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРАВОБРАНИЛАШТВО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЕСТИ КОНТАКТЈавна презентација УП Поповњак PDF Štampaj E-pošta

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009, 64/2010 – одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС РС, 50/2013 – одлука УС РС, 98/2013 – одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – други закон, 9/2020 и 52/2021)

 

Р е п у б л и к а   С Ñ€ б и ј а

ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ, ОПШТИНСКА УПРАВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ, СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

улица Милосава Здравковића Ресавца број 4, 35213 Деспотовац 

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ИЗГРАДЊУ ЕКО-ЕТНО КОМПЛЕКСА НА КП.БР. 958 И 959 ОБЕ

К.О. ПОПОВЊАК У ДЕСПОТОВЦУ

у трајању од 7 (седам) дана и то Ð¾Ð´ 07.04.2022. године до 13.04.2022. године у згради Општине Деспотовац у улици Милосава Здравковића Ресавца број 4, приземље, канцеларија број 13 сваког радног дана од 11 до 14 часова и на званичној интернет страници општине Деспотовац www.despotovac.rs на линку испод:

Јавна презентација урбанистичког пројекта

Службено лице Одељења за имовинско-правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе Деспотовац, у датом временском периоду, даваће све потребне информације о изложеном пројекту као и стручну помоћ приликом тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на исти.

Контакт особа за давање обавештења о јавној презентацији: Миљан Милосављевић, тел: 035 611 002 локал 113, маил адреса: miljan.milosavljevic@despotovac.rs.

 
< Prethodno   Sledeće >

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat