НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРАВОБРАНИЛАШТВО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЕСТИ КОНТАКТОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ Štampaj E-pošta

Одељење за општу управу и послове органа општине

Одељење за општу управу и послове органа општине обавља послове из области опште управе, личних стања грађана, води матичне књиге, издаје изводе и уверења из матичних књига и књиге држављана, обавља венчања, послове месних канцеларија, послове вођења и ажурирања бирачког списка, обавља стручно административне и техничке послове за потребе органа општине и функционисања система локалне самоуправе у општини, који се односе на припрему седница органа општине, обраду и евидентирање аката усвојеним на седницама, чување изворних докумената о раду органа, објављивање аката органа, вођење евиденција и записника о одржаним седницама и др. послове из ове области, обезбеђује услове за рад представника јавног информисања за потребе органа општине, обавља послове доставе преко месних канцеларија за потребе органа Општине, послове узбињивања, противпожарне заштите, информација од јавног значаја, послове информационих технологија и информатичких система ИКТ и е-управе и друге послове из ових области из надлежности општине и органа Општине.

 У оквиру овог одељења образује се месне канцеларије и то:

1. Месна канцеларија Балајнац, за подручје Месне заједнице Балајнац;

2. Месна канцеларија Бељајка, за подручје Месне заједнице Бељајка;

3. Месна канцеларија Брестово, за подручје Месне заједнице Брестово;

4. Месна канцеларија Богава, за подручје Месне заједнице Богава;

5. Месна канцеларија Буковац, за подручје Месне заједнице Буковац;

6. Месна канцеларија Велики Поповић, за подручје Месне заједнице Веки Поповић;

7. Месна канцеларија Витанце, за подручје Месне заједнице Витанце;

8. Месна канцеларија Војник , за подручје Месне заједнице Војник;

9. Месна канцеларија Грабовица, за подручје Месне заједнице Грабовица и Орашје;

10. Месна канцеларија Двориште, за подручје Месне заједнице Двориште;

11. Месна канцеларија Златово, за подручје Месне заједнице Златово;

12. Месна канцеларија Јасеново, за подручје Месне заједнице Јасеново;

13. Месна канцеларија Језеро, за подручје Месне заједнице Језеро;

14. Месна канцеларија Јеловац, за подручје Месне заједнице Јеловац;

15. Месна канцеларија Липовица, за подручје Месне заједнице Липовицa;

16. Месна канцеларија Ломница, за подручје Месне заједнице Ломница;

17. Месна канцеларија Медвеђа, за подручје Месне заједнице Медвеђа;

18. Месна канцеларија Милива, за подручје Месне заједнице Милива;

19. Месна канцеларија Пањевац, за подручје Месне заједнице Пањевац;

20. Месна канцеларија Плажане, за подручје Месне заједнице Плажане;

21. Месна канцеларија Поповњак, за подручје Месне заједнице Поповњак и село Ресавица;

22. Месна канцеларија Равна Река, за подручје Месне заједнице Равна Река;

23. Месна канцеларија Ресавица , за подручје Месне заједнице Ресавица и Жидиље;

24. Месна канцеларија Сењски Рудник, за подручје Месне заједнице Сењски Рудник;

25. Месна канцеларија Сладаја, за подручје Месне заједнице Сладаја;

26. Месна канцеларија Стењевац, за подручје Месне заједнице Стењевац;

27. Месна канцеларија Стрмостен, за подручје Месне заједнице Стрмостен;

28. Месна канцеларија Трућевац, за подручје Месне заједнице Трућевац. 

Месне канцеларије обављају послове и то: вођење матичних књига, издавања извода и уверења из матичних књига и књиге држављана, састављање смртовница, закључење брака и друго, достављају податке неопходне за ажурирање бирачког списка, врше оверу потписа, обављају послове пријемне канцеларије, административно-техничке послове за потребе месних заједница, врше доставу писмена грађанима и правним лицима, достављају статистичке и друге податке за које воде евиденцију и обављају друге послове из свог делокруга. 

Телефон: 035/611-002 локал 118

 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat