НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРАВОБРАНИЛАШТВО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЕСТИ КОНТАКТКОНКУРСИ Štampaj E-pošta

КОНКУРСИ И ОГЛАСИ 2023


Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи Деспотовац

Образац Изјаве

Образац компетенција за радно место под ред. бр. 22

Образац компетенција за радно место под ред. бр. 27

Решење о именовању Конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи Деспотовац


Решење о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Деспотовац

Прелиминарна листа - Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације 2023

Одлука о расписивању јавног позива за учешће крајњих корисника (домаћинстава) за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Деспотовац за 2023. годину

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Деспотовац за 2023. годину

Образац пријаве за јавни позив


Оглас ради давања у закуп непокретности у јавној својини општине Деспотовац путем прикупљања писмених понуда


Коначна листа корисника у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Деспотовац

Табела пријављених привредних субјеката - Коначна листа

Табела пријављених привредних субјеката

Одлука o продужењу рока за учешће на Јавном позиву директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Деспотовац за 2023. годину

Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Деспотовац

1. Прилог 1 - Пријава

2. Прилог 2 - Изјава

3. Прилог 3 - Информација о потребној техничкој документацији

4. Прилог 4 - ЕСМП


Закључак о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Деспотовац у другом кругу

Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у општини Деспотовац


Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине за постављање гаража


Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Деспотовац за 2024. годину

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Деспотовац за 2024. годину


Закључак о почетним ценама закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Деспотовац

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у цвојини републике Србије у општини Деспотовац


Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине за постављање летњих башти


Јавни конкурс за попуњавање извршилаћког радног места у Правобранилаштву општине Деспотовац

Обавештење

Изјава


Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Правобранилаштву општине Деспотовац

Решење о неуспеху Интерног конкрса


Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине за постављање киоска

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

3. Образац бр.3

4. Образац бр.4

Информација за учеснике конкурса

Решење о расподели средстава из буџета општине Депотовац за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Деспотовац намењених пројектном суфинансирању за 2023. годину

Образац Изјаве

Решење о именовању директора ЈП Ресавска пећина

Конкурс за доделу средстава за Регрес за репродуктивни материјал (Вештачко осемењавање стоке) у 2023. години

Конкурс за подстицаје за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству (Субвенционисање матичења стоке)

Јавни позив за доделу средстава банкама за субвенционисање банкарских готовинских кредита намењених регистрованим пољопривредним газдинствима на територији општине Деспотовац


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Деспотовац

Образац Изјаве

Решење о неуспеху Интерног конкрса

Решење о именовању Конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Деспотовац


Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине за постављање киоска


Јавни конкурс за попуњавање положаја у Општинској управи Деспотовац (постављење начелника Општинске управе)

Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја у Општинској управи Деспотовац - постављење начелника Општинске управе

Решење о образовању Конкурсне комисије за избор начелника Општинске управе Деспотовац


Јавни конкурс за избор директора јавног предузећа за заштиту природе, развој туризма и угоститељство „Ресавска пећина“ Деспотовац, чији је оснивач општина Деспотовац


Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Општине Деспотовац намењених за суфинансирање програмских активности и пројеката у области спорта у 2023 години 

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

3. Образац бр.3

4. Образац бр.4


Листа предлога пријављених програмских активности и пројеката


Информација за учеснике конкурса за доделу средстава из буџета општине деспотовац намењених за суфинансирање програмских активности и пројеката у области спорта, који су добили мањи износ средстава од траженог


Образац ревидираног буџета


Одлука о расподели средстава за суфинансирање програмских активности и пројеката из области спорта у општини Деспотовац


Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Деспотовац намењених за суфинансирање програмских активности и пројеката у области пољопривреде и руралног развоја у 2023. години

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

3. Образац бр.3

4. Образац бр.4


Листа предлога пријављених програма


Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине за постављање гаража

1. Образац бр.2

Предлог ранг листе спортских организација на територији општине Деспотовац

Коначна ранг листе спортских организација на територији општине Деспотовац

Закључак о почетним ценама закупа пољопривредног земљишта у државној својини у општини Деспотовац у II кругу 2022. године

1. Прилог бр.1

2. Прилог бр.2

3. Прилог бр.3

4. Прилог бр.4

5. Прилог бр.5

6. Прилог бр.6

7. Прилог бр.7

8. Прилог бр.8

9. Прилог бр.9


Обавештење о условима и позив за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине непосредном погодбом за постављање гаража

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине за постављање гаража


Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених заједница

Коначна листа крајњих корисника за све мере енергетске ефикасности из јавног конкурса бр. 400-355-8/22-03

Прелиминарна листа крајњих корисника за све мере енергетске ефикасности из јавног конкурса бр. 400-355-1/22-03

Одлука избор привредних субјеката (директних корисника) који учествују у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова путем уградње соларних панела на територији општине Деспотовац

Одлука о продужењу рока за достављање пријава за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Деспотовац за 2022. годину

Прелиминарна листа директних корисника који учествују у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте

Одлука о продужењу рока за достављање пријава за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Деспотовац за 2022. годину

Пречишћен текст - Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Деспотовац за 2022. годину

Одлука о продужењу рока за достављање пријава за избор директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Деспотовац путем уградње соларних панела

Одлука о изменама и допунама и изради пречишћеног текста Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Деспотовац за 2022. годину

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Деспотовац за 2022. годину

1. Образац бр.1

2.  Образац бр.1А

3. Образац бр.2

4. Образац бр.3

Одлука о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Деспотовац за 2022. годину


Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији општине Деспотовац

Одлука о расписивању јавног позива за избор директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Деспотовац путем уградње соларних панела


Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Деспотовац за 2023. годину


Образац понуде


Одлука о избору привредних субјеката (директних корисника) који учествују у спровођењу мера енергетксе санације у домаћинствима на територији општине ДеспотовацПонуда по огласу за закуп грађевинског земљишта за постављање киоска


Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Општине Деспотовац намењених за суфинансирање програмских активности и пројеката у области спорта у 2022. години 

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

3. Образац бр.3

4. Образац бр.4


5. Образац бр.5 - Ревидирани буџет


Информација за учеснике конкурса за доделу средстава из буџета општине Дспотовац намењених за суфинансирање програмских активности и пројеката у области спорта, који су добили мањи износ средстава од траженог


Одлука о расподели средстава за суфинансирање програмских активности и пројекта из области спорта у општини Деспотовац


Листа предлога пријављених програмских активности и пројекта


Јавни конкурс за организовање спровеђења јавних радова у 2022. години

Пријава за спровођење јавног рада у 2022. години


Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи Деспотовац

Образац Изјаве

Конкурсна комисија за спровођење јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи Деспотовац


Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине за постављање летњих башти

Обавештење о условима и позив за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине непосредном погодбом за постављање летњих башти

Понуда по обавештењу за закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом, за постављање летње баште

Понуда по огласу за закуп грађевинског земљишта за постављање летње баште

Скица летњих башта


Конкурс за доделу средстава за набавку хране и ветеринарске услуге за остављену женску телад отељену у 2022. години

Конкурс за доделу средстава за Регрес за репродуктивни материјал (Вештачко осемењавање стоке) у 2022. години

Конкурс за подстицаје за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству (Субвенционисање матичења стоке)

Јавни позив за доделу средстава банкама за субвенционисање банкарских готовинских кредита намењених регистрованим пољопривредним газдинствима на територији општине Деспотовац


Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи Деспотовац

Образац Изјаве

Решење о неуспеху Интерног конкрса


Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Деспотовац у 2022. години

Решење о распоређивању средстава за остваривање јавног интереса у области јавног информисања намењена пројектном суфинансирању у 2022. години

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

3. Образац бр.3

4. Образац бр.4


Решење о именовању чланова стручне Комисије за оцену  пројеката


Информација за учеснике Конкурса


Предлог о расподели средстава са образложењем


Решење о расподели средстава из буџета општине Деспотовац за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Деспотовац намењених пројектном суфинансирања за 2022. фодину


Јавни конкурс за утврђивање категоризације спортских организација са седиштем на територији општине Деспотовац

Предлог ранг листе спортских организација на територији општине Деспотовац

Одлука о ранг листи спортских организација на територији општине Деспотовац


Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Деспотовац намењених за суфинансирање програмских активности и пројеката у области пољопривреде и руралног развоја у 2022. години

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

3. Образац бр.3

4. Образац бр.4

Листа предлога пријављених програма


Одлука о додели средстава из буџета општине Деспотовац намењених за суфинансирање програмских активности и пројекта из области пољопривреде и руралног развоја за 20222. годину


Измена Плана расписивања Јавних конкурса у 2022. години


План расписивања Јавних конкурса у 2022. години


КОНКУРСИ И ОГЛАСИ 2021


Јавна лицитација за издавање места по основу закупа на јавним и другим површинама у циљу организације пијачне продаје робе на простору пијаце у Деспотовцу


Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Деспотовац намењених за суфинансирање програмских активности и пројеката у области спорта у 2021. години

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

3. Образац бр.3

4. Образац бр.4

Листа предлога пријављених програмских активности и пројеката

Одлука о расподели средстава за суфинансирање програмских активности и пројеката из области спорта у општини Деспотовац

Информација за учеснике конкурса

1. Образац бр.3-1

Образац - Извештај правданих средстава из области спорта


Јавна лицитација за издавање места п основу закупа на јавним површинама и другим површинама у циљу организације вашара Свети Прокопије у Деспотовцу у дане 19, 20 и 21. године путем достављања писмених понуда


Јавна лицитација за издавање места на вашару у Деспотовцу "Свети Прокопије" у дане 20, 21 и 22 јун 2021. године


Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Деспотовац за 2022. годину

Јавни позив за оствариванје права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Деспотовац за 2022. годину


Јавни конкурс за утврђивање категоризације спортских организација са седиштем на територији општине Деспотовац

Предлог ранг листе спортских организација на територији општине Деспотовац

Одлука о ранг листи спортских организација на територији општине Деспотовац


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Деспотовац

Јавна лицитација за издавање места по основу закупа путем јавног надметања за продају бостана у 2021. години


Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине за постављање летњих башти


Оглас ради давања у закуп непокретности у јавној својини општине Деспотовац путем прикупљања писмених понуда


Конкурс за Подстицаје за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству (Субвенционисање матичења стоке)

Конкурс за доделу средстава за Регрес за репродуктивни материјал (Вештачко осемењавање стоке) у 2021. години

Конкурс за доделу средстава за набавку хране и ветеринарске услуге за остављену женску телад отељену у 2021. години

Јавни позив за доделу средстава банкама за субвенционисање банкарских готовинских кредита намењених регистрованим пољопривредним газдинствима на територији општине Деспотовац

Јавна лицитација за издавање места по основу закупа на јавним и другим површинама у циљу организације пијачне продаје робе на простору пијаце у Деспотовцу путем јавног надметања


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 2021. ГОДИНE

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

3. Образац бр.3

4. Образац бр.4

ЛИСТА ПРЕДЛОГА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА 2021

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА


КОНКУРСИ И ОГЛАСИ 2020


ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ДЕСПОТОВАЦ

РЕШЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ДА ТЕКУ РОКОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ДЕСПОТОВАЦ БРОЈ 111-3/2020-05 ОД 12.03.2020. ГОДИНЕ ПОЧЕВШИ ОД ДАНА 11.05.2020. ГОДИНЕ

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДА ТЕКУ РОКОВИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ДЕСПОТОВАЦ


РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ РАДИ ОТКЛАЊАЊА ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ – ПОПЛАВЕ У ЈУНУ 2019. ГОДИНЕ РЕШЕЊЕ ГОРАН МИЛОВАНОВИЋ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ У 2020. ГОДИНИ

ОДЛУКА О РАСПОРЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НАМЕЊЕНА ПРОЈЕКТНОМ СУФИНАНСИРАЊУ У 2020. ГОДИНИ

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА

ПРЕДЛОГ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ПРОЈЕКТОМ СУФИНАНСИРАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОКГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 2020. ГОДИНE

ЛИСТА ПРЕДЛОГА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКТА 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА ФИНАСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

3. Образац бр.3

4. Образац бр.4


ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ МЕСТА ПО ОСНОВУ ЗАКУПА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ПУТЕМ ДОСТАВЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ КРАТКОРОЧНОГ КРЕДИТА


ОДЛУКА О О ОБУСТАВЉАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2020. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2020. ГОДИНИ

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

3. Образац бр.3

4. Образац бр.4


ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ИЗДАВАЊЕ МЕСТА ПО ОСНОВУ ЗАКУПА НА ЈАВНИМ И ДРУГИМ ПОВРШИНАМА У ЦИЉУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПИЈАЧНЕ ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ПРОСТОРУ ПИЈАЦЕ У ДЕСПОТОВЦУ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БАНКАМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ БАНКАРСКИХ ГОТОВИНСКИХ КРЕДИТА НАМЕЊЕНИХ РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ


ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ - ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ У 2020. ГОДИНИ

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ НАМЕЊЕНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА, КОЈИ СУ ДОБИЛИ МАЊИ ИЗНОС СРЕДСТАВА ОД ТРАЖЕНОГ

ЛИСТА ПРЕДЛОГА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРАГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

1. Образац бр.1

2. Образац бр.2

3. Образац бр.3

4. Образац бр.4

5. Образац бр.5 - Ревидирани буџет


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ДЕСПОТОВАЦ


ПЛАН КОНКУРСА ЗА 2020. ГОДИНУ


 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat