НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЕСТИ КОНТАКТИНФОРМАТОР Štampaj E-pošta

Информатор о раду општине Деспотовац објављује се сагласно одредбама члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја „Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/2021) и Упутству за израду објављивање Информатора о раду органа јавне власти („Службени гласник РС“, бр. 10/2022). Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. Циљ објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује општина Деспотовац у оквиру делокруга рада.

 

Информатор се објављује у јединственом информационом систему Информатора о раду на Интернет презентацији Повереника за информације од јавног значаја https://www.poverenik.rs/sr/ и званичном сајту општине Деспотовац http://www.despotovac.rs. Општина Деспотовац ће заинтересованом лицу, без накнаде, омогућити увид у Информатор, односно дати му одштампани примерак Информатора уз накнаду нужних трошкова. Увид у Информаторa о раду општине Деспотовац може се остварити у просторијама Oпштинске управе Деспотовац канцеларија број 14.

Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја за све органе општине општине Деспотовац је Горан Стјепић – в.д. Начелника општинске управе, овлашћењем председника општине бр. 031-5/2023-03 од 26.01.2023. године.

Горан Стјепић, дипл. правник

Aдрeсa: Oпштинскa упрaвa Дeспoтoвaц

Ул. Mилoсaвa Здрaвкoвићa Рeсaвцa 4, 35213 Дeспoтoвaц

Teл. 035 611 117
E-мaил: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.

Aдрeсa за подношење захтева: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.  и  Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.

Информатор о раду општине Деспотовац можете преузети на линку испод:

Информатор о раду Председника општине Деспотовац
Информатор о раду Општинске управе Деспотовац

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја можете преузети на линку испод:

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Информације о начину подношења захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја можете преузети на линку испод:

Информације о начину подношења захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Општинској управи Деспотовац можете преузети на линку испод:

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Општинској управи Деспотовац

 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat