НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРАВОБРАНИЛАШТВО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЕСТИ КОНТАКТОГЛАСНА ТАБЛА Štampaj E-pošta

ОГЛАСНА ТАБЛА


Интерни конкурс за попуњавање извршилаћког радног места у Правобранилаштву општине Деспотовац

Решење о образовању Жалбене комисије општине Деспотовац

Решење о обезбеђењу рада мртвозорске службе на територији општине  Деспотовац

Јавни конкурс за избор директора јавног предузећа за заштиту природе, развој туризма и угоститељство „Ресавска пећина“ Деспотовац, чији је оснивач општина Деспотовац

Образац Изјаве

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине за постављање летњих башти

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Деспотовац

Образац Изјаве

Решење о неуспеху Интерног конкрса

Решење о именовању Конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Деспотовац

Јавни конкурс за избор директора јавног предузећа за заштиту природе, развој туризма и угоститељство „Ресавска пећина“ Деспотовац, чији је оснивач општина Деспотовац

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине за постављање киоска

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању цена паркинг услуга

Измена Програма п коришћењу јавних паркиралишта, организацији и уређењу стационарног саобраћаја у градском насељу Деспотовац

Решење о постављењу службеника на положају-начелника Општинске управе Деспотовац

Решење о разрешењу вршиоца дужности начелника Оштинске управе Деспотовац

Јавни позив за доставу иницијатива за доделу јавних признања и награда поводом Дана општине Деспотовац

Одлука о додели средстава из буџета општине деспотовац намењених за суфинансирање програмских активности и пројеката из области пољопривреде и руралног развоја за 2023. годину

Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине за постављање гаража

Правилник o Eуслугама, Eписарници и коришћењу система за размену података у Oпштинској управи Деспотовац

Правилник о заштити података о личности у Општинској управи Деспотовац

Правилник о безбедности информационо - комуникационог система Опшинске управе Деспотовац

Правилник о материјалној и дисциплинској одговорности запослених у Општинској управи Деспотовац

Правилник о оцењивању запослених у Општинској управи Деспотовац

Правилник о видео надзору Општинске управе Деспотовац

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Општинској управи Деспотовац

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе, Правобранилаштва општине Деспотовац, Интерне ревизије и Кабинета председника општине

Одлукa о локалним административним таксама и висини накнаде за услуге Oпштинске управе

Програм комасације делова катастарских општина Витанце, Милива, Плажане, Велики Поповић, Медвеђа и Јасеново

 

Елаборат уличног система општине Деспотовац

 

Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа

 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat